Αδελφοποίηση Δήμων Διδ/χου και “Kazanlak” Βουλγαρίας

Αδελφοποίηση Δήμων Διδ/χου και “Kazanlak” Βουλγαρίας

Οι προσπάθειες του Δημάρχου Διδ/χου κ. Παρασκευά Πατσουρίδη για ανάπτυξη πολιτιστικών, τουριστικών, εμπορικών και αθλητικών σχέσεων, με τον Δήμο που βρίσκεται στην καρδιά της κοιλάδος...