Αδελφοποίηση Δήμων Διδ/χου και “Kazanlak” Βουλγαρίας

Οι προσπάθειες του Δημάρχου Διδ/χου κ. Παρασκευά Πατσουρίδη για ανάπτυξη πολιτιστικών, τουριστικών, εμπορικών και αθλητικών σχέσεων, με τον Δήμο που βρίσκεται στην καρδιά της κοιλάδος των Ρόδων

Oι Δήμοι, στο πλαίσιο της ευρύτερης συνεργασίας τους με αντίστοιχους οργανισμούς ξένων χωρών, μπορούν να αναπτύσσουν τις κατά νόμο πρωτοβουλίες τους για θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές τους και να προβαίνουν σε πράξεις αδελφοποίησης των πόλεών τους, με στόχο τη μεταξύ τους προαγωγή των οικονομικών, πολιτιστικών, μορφωτικών και κοινωνικών σχέσεων.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Εξωτερικών, καθορίζονται ειδικά προγράμματα και πλαίσια δράσης για τις αδελφοποιήσεις των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ο Δήμος Διδυμοτείχου, έχει προχωρήσει ήδη σε επαφές με την αντίστοιχη δημοτική αρχή του Δήμου Kazanlak της Βουλγαρίας, ο οποίος Δήμος έχει εκδηλώσει το ενδιαφέρον του για αδελφοποίηση με τον Δήμο.

Το Kazanlak είναι μια από τις μεγάλες πόλεις της Βουλγαρίας με πληθυσμό 45.000 κατοίκους, ενώ ο Δήμος Kazanlak αριθμεί περί τις 81.000 κατοίκους. Βρίσκεται στο κέντρο της Βουλγαρίας, στην ονομαζόμενη «Κοιλάδα των Ρόδων» (λόγω της καλλιέργειας των τριαντάφυλλων και της μεγάλης παραγωγής ροδελαίου στην περιοχή). Η έκταση γύρω από το Kazanlak ονομάζεται και «Κοιλάδα των Θρακών Βασιλέων», αφού εκεί έχει βρεθεί η Σευθόπολη, πρωτεύουσα των Θρακών, και έχουν ανασκαφεί Θρακικοί τύμβοι. Στην οθωμανική περίοδο ανάγεται και το μνημείο «Τουρμπέ» στον λόφο Τιουλμπέτο.

Το Διδυμότειχο με την τόσο πλούσια ιστορία του από τα προϊστορικά και τα Ρωμαϊκά χρόνια, τα χρόνια των Θρακών Βασιλέων, τη Βυζαντινή αυτοκρατορία και τους Οθωμανικούς χρόνους, έχει να επιδείξει πληθώρα σημαντικών μνημείων, αρχαιολογικών χώρων και μουσείων (αρχαιολογικός χώρος Πλωτινόπολης, Θρακικοί τύμβοι, Βυζαντινό κάστρο Διδυμοτείχου, κάστρο Ιωάννη Καντακουζηνού στο Πύθιο, Βυζαντινές και Μεταβυζαντινές εκκλησίες, το τέμενος του Βαγιαζήτ, τα αρχαιότερα Οθωμανικά λουτρά στην Ευρώπη – του Ουρούτς πασά, εκπληκτικά μουσεία: Βυζαντινό, Εκκλησιαστικό, Λαογραφικό και τόσα άλλα) που όλα αυτά τονίζουν τον σημαντικό ρόλο του Διδυμοτείχου σε κάθε εποχή. Γι’ αυτό άλλωστε το Διδυμότειχο διετέλεσε πρωτεύουσα τόσο κατά την περίοδο της Βυζαντινής αυτοκρατορίας, όσο και κατά την Οθωμανική περίοδο.

Οι δυο περιοχές προσπαθούν να αναπτύξουν πολυποίκιλες δραστηριότητες και σχέσεις (πολιτιστικές, τουριστικές, κοινωνικές, εμπορικές, αθλητικές).

Με την προτεινόμενη αδελφοποίηση των δύο Δήμων (Διδυμοτείχου και Kazanlak της Βουλγαρίας) επιδιώκουμε να συνεχίσουμε και να αναπτύξουμε ακόμα περισσότερο τις σχέσεις και τις δράσεις μας, προς όφελος των τοπικών μας κοινωνιών.

Η αδελφοποίηση αυτή θα έχει πολύπλευρα οφέλη και πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα τόσο για τον Δήμο Διδυμοτείχου, όσο και για τον Δήμο Kazanlak της Βουλγαρίας: αύξηση του αριθμού επισκεπτών – τουριστών (ειδικά για την πόλη του Διδυμοτείχου, όπου βρίσκεται δίπλα στον κάθετο οδικό άξονα Αλεξ/πολης – Ορμενίου και μπορεί να αποτελέσει πόλο έλξης, με τα τόσα μνημεία-μουσεία- μεγαλοπρεπείς εκκλησίες και καταπληκτικές φυσικές ομορφιές που διαθέτει, για τους συνεχώς αυξανόμενους Βούλγαρους τουρίστες που διέρχονται από τον άξονα αυτό με προορισμό τα παράλια του Θρακικού πελάγους), εμπορικές συνεργασίες, πολιτιστικές – αθλητικές δραστηριότητες και ανταλλαγές, κοινωνικές δράσεις, μεταξύ των φορέων και συλλόγων που δραστηριοποιούνται στους δύο Δήμους.

{Πηγή δημοσίευσης: https://elthraki.gr, από «didymoteicho.net», 13/2/2018}