Το έντονο ανάγλυφο της βορειοανατολικής Ελλάδας ενισχύει την επιφανειακή απορροή και βοηθά το νερό που κατεβαίνει από τα ψηλά βουνά να βρίσκει το δρόμο του μέσα από μόνιμες ή εφήμερες κοίτες. Παρ’ όλα αυτά οι μεγαλύτεροι από τους ποταμούς της Θράκης πηγάζουν εκτός ελληνικών συνόρων, από τη γειτονική Βουλγαρία. Μιλάμε για τον Νέστο και τον Έβρο, οι οποίοι ξεκινάνε την πορεία τους από τα όρη Ρίλα της Νοτιο-Δυτικής Βουλγαρίας, και εκβάλλουν στα παράλια της νότιας Θράκης, στα νερά του βόρειου Αιγαίου.

Ο Έβρος και ο Νέστος, εκτός από μεγαλύτεροι ποταμοί της Θράκης, αποτελούν και τα σύνορά της, με το διαμέρισμα της Α. Μακεδονίας ο Νέστος και με την Ευρωπαϊκή Τουρκία ο Έβρος. Την Θράκη διαρρέουν κι άλλοι ποταμοί, όπως ο Άρδας, ο Βοσβόζης, ο Ερυθροπόταμος, ο Λίσσος, ο Κομψάτος, ο Κόσυνθος και ο Τραύος, ο καθένας με τη δικιά του ιδιαιτερότητα και τη δικιά του ιστορία.