Τα αδέσποτα περισυλλέγει ο Δήμος Διδυμοτείχου

Το ποσό των 10.000 ευρώ θα διαθέσει ο Δήμος Διδυμοτείχου σε ιδιώτη για την περισυλλογή και την φροντίδα των αδέσποτων ζώων του Δήμου. Στο ποσό αυτό δεν συμπεριλαμβάνεται το κόστος της τροφής των ζώων.

Σύμφωνα με την διακήρυξη η διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς είναι αρμοδιότητα των Δήμων και κατά συνέπεια απαραίτητη είναι η απασχόληση ατόμου στο ενδιαίτημα αδέσποτων στην περιοχή του Υποσταθμού της ΔΕΗ όπου και φιλοξενούνται περίπου 130 ζώα.

Επειδή όμως το υπάρχον προσωπικό του Δήμου δεν είναι έμπειρο και δεν επαρκεί, κρίνεται αναγκαία η ανάθεση των εργασιών περισυλλογής και φροντίδας των αδέσποτων σε άτομα με εμπειρία στη φροντίδα και το χειρισμό αδέσποτων, προς αποφυγή δυσάρεστων καταστάσεων τραυματισμών από επιθετικά ζώα και μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών τόσο σε ανθρώπους όσο και σε ζώα.

Σύμφωνα με το didymoteicho.net o ανάδοχος θα αναλάβει τη σίτιση των ζώων με τροφή που θα παρέχεται από το δήμο , τον καθαρισμό των χώρων διαμονής των ζώων και των υπόλοιπων χώρων του ενδιαιτήματος , αλλά και των σκευών και εργαλείων που χρησιμοποιούνται

Η περισυλλογή των ζώων θα γίνεται κατά προτεραιότητα με βάση τα παρακάτω στοιχεία και σε καμία περίπτωση χωρίς την ειδοποίηση από υπάλληλο του Δήμου, με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

Α) Ιδιαιτέρως επιθετικά προς τους πολίτες

Β) μεγαλόσωμα ζώα

Γ) άρρωστα που χρήζουν άμεσης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης

Δ) λοιπά

Η διαδικασία περισυλλογής θα πραγματοποιείται όταν ο ανάδοχος θα ειδοποιείται από υπάλληλο του Δήμου και θα μεταβαίνει στην περιοχή με ειδικά διαμορφωμένο και ασφαλές όχημα και με άτομο έμπειρο στην αιχμαλωσία ζώων συντροφιάς. Μετά την σύλληψή του , το ζώο θα μεταφέρεται στον συνεργάτη κτηνίατρο του Δήμου και αφού γίνουν οι κατάλληλες εξετάσεις – επεμβάσεις θα μεταφέρεται στο ενδιαίτημα του δήμου ή στο φυσικό του περιβάλλον. Ο ανάδοχος θα συμπληρώνει στην καρτέλα του ζώου τα στοιχεία του πολίτη που τηλεφώνησε , την ημερομηνία και τοποθεσία της σύλληψής του και θα τηρεί ημερολόγιο εργασιών

{Πηγή δημοσίευσης: http://www.e-evros.gr , 21/8/2017}