Ολιστική στήριξη του αγροτικού τομέα από την Τράπεζα Πειραιώς

Ολιστική στήριξη του αγροτικού τομέα από την Τράπεζα Πειραιώς

Με στόχο τον εκσυγχρονισμό των αγροτικών εκμεταλλεύσεων – Ενημέρωση του αγροτικού κόσμου για Σχέδια Βελτίωσης, επιχορηγούμενα προγράμματα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 -2020 και...