Ολιστική στήριξη του αγροτικού τομέα από την Τράπεζα Πειραιώς

Με στόχο τον εκσυγχρονισμό των αγροτικών εκμεταλλεύσεων – Ενημέρωση του αγροτικού κόσμου για Σχέδια Βελτίωσης, επιχορηγούμενα προγράμματα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 -2020 και Συμβολαιακή Γεωργία

Η Τράπεζα Πειραιώς, σε συνεργασία με τη ΣΕΚΕ, διοργάνωσαν ημερίδα ενημέρωσης του αγροτικού κόσμου για τα Σχέδια Βελτίωσης και τα υπόλοιπα επιχορηγούμενα προγράμματα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 -2020, καθώς και για τη Συμβολαιακή Γεωργία.

Στην εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 28 Απριλίου στην Ξάνθη, απηύθυνε χαιρετισμό ο γενικός διευθυντής της ΣΕΚΕ, κ. Αλέξανδρος Κοντός, ο οποίος ανέφερε: «Σε μία περίοδο άπνοιας  για την ελληνική γεωργία ο δεύτερος πυλώνας της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής είναι η μοναδική διέξοδος για επενδύσεις είτε στην πρωτογενή παραγωγή, είτε στη μεταποίηση, είτε στην ποιοτική γεωργία, είτε κυρίως στη δυνατότητα νέων ανθρώπων να δραστηριοποιηθούν στον αγροτικό τομέα.

Όλα αυτά χρειάζονται υποστήριξη χρηματοδότησης από ένα πιστωτικό ίδρυμα το οποίο να μπορεί να συνδυάσει τη Συμβολαιακή Tραπεζική με την αξιοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Πιστεύουμε ότι η Τράπεζα Πειραιώς έχει τη στρατηγική και την εμπειρία να υποστηρίξει αποτελεσματικά αυτό το εγχείρημα».

Στη συνέχεια, κλιμάκιο στελεχών της Τράπεζας ανέλυσε διεξοδικά την προσέγγιση του Αγροτικού Τομέα από την Τράπεζα Πειραιώς.

«Η Τράπεζα Πειραιώς είναι ήδη, εδώ και πολύ καιρό, προετοιμασμένη για να στηρίξει την επόμενη ημέρα του αγροτικού τομέα και αυτό το κάνει πράξη. Αναγνωρίζει πως η επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας, είναι απόλυτα συνδεδεμένη με τον εν λόγω τομέα και στόχος της Τράπεζας είναι να συνεχίσει να τον υποστηρίζει έμπρακτα και συνολικά, θεωρώντας ότι υπάρχουν σημαντικές προοπτικές και περιθώρια ανάπτυξης» δήλωσε ο κ. Χριστόδουλος Αντωνιάδης, σύμβουλος διοίκησης της Τράπεζας Πειραιώς.

Ο κ. Αλκιβιάδης Αλεξάνδρου, αναπληρωτής γενικός διευθυντής Αγροτικού Τομέα της Τράπεζας Πειραιώς, επισήμανε ότι η Τράπεζα Πειραιώς, λόγω της μεγάλης τεχνογνωσίας και εμπειρίας που διαθέτει επιδιώκει να κατανοεί τις ανάγκες των αγροτών και των φορέων τους, τόσο κλαδικά όσο και τοπικά, προσφέροντας εξειδικευμένες λύσεις τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Η Τράπεζα Πειραιώς αντιλαμβάνεται ως ευθύνη την εμπιστοσύνη που της δείχνουν οι παραγωγοί σε όλη την Ελλάδα και δεσμεύεται ότι θα αναζητεί συνεχώς τρόπους για την ολοκληρωμένη και αποτελεσματική εξυπηρέτησή τους».

Ο κ. Αλέξης Πολυτάκης, επικεφαλής της Ανάπτυξης Εργασιών του Αγροτικού Τομέα της Τράπεζας Πειραιώς ανέδειξε τις ευκαιρίες που προκύπτουν από το ΠΑΑ και πιο συγκεκριμένα από το υπομέτρο των Σχεδίων Βελτίωσης. Μιλώντας για τη νέα φιλοσοφία της Τράπεζας στη χρηματοδότηση του αγροτικού τομέα, με ιδιαίτερη έμφαση στις επενδύσεις, είπε ότι: «Η Τράπεζα Πειραιώς έχει έτοιμες υποδομές για τη χρηματοδοτική στήριξη προκειμένου να αξιοποιηθούν τα μέτρα του ΠΑΑ από τους παραγωγούς.

Προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο λύσεων για τη συνολική κάλυψη των αναγκών των αγροτών, το οποίο περιλαμβάνει το επενδυτικό δάνειο, την εγγυητική επιστολή για τη λήψη προκαταβολής και το δάνειο έναντι επιχορήγησης».

Ο κ. Ιωάννης Ζαχαρής, επικεφαλής της Συμβολαιακής Τραπεζικής της Τράπεζας Πειραιώς, παρουσίασε αναλυτικά το Πρόγραμμα Συμβολαιακής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας της Τράπεζας Πειραιώς, το μοντέλο συνεργασίας μεταξύ παραγωγών, συνεταιρισμών και επιχειρήσεων. Στην πρώτη πενταετία εφαρμογής του έχουν υλοποιηθεί πάνω από 300 συμφωνίες μεταξύ συνεταιρισμών και επιχειρήσεων, με περίπου 25.000 παραγωγούς.

Το βασικό όφελος για τους παραγωγούς είναι η ευέλικτη κάλυψη της αναγκαίας ρευστότητας για να ανταπεξέλθουν στα έξοδα που έχουν για την παραγωγή τους, με μόνη διασφάλιση το συμβόλαιο. Παράλληλα, τα οφέλη για τις επιχειρήσεις και τους Συνεταιρισμούς, ανέφερε, ότι σχετίζονται –μεταξύ άλλων – με τη βελτίωση της ποιότητας, την αύξηση της ποσότητας του παραγόμενου αγροτικού προϊόντος και την ενίσχυση της εξωστρέφειας.

Διαβάστε εδώ ολόκληρο το άρθρο:

{Πηγή δημοσίευσης: http://www.xronos.gr, 2/5/2018}