Από τους Προσκυνητές Ροδόπης στην Ανατολική Θράκη: Στη γη των προγόνων τους…

Από τους Προσκυνητές Ροδόπης στην Ανατολική Θράκη: Στη γη των προγόνων τους…

55 άτομα συμμετείχαν σε μία συγκινητική εκδρομή σε Καρλίκιο και Σαϊνκιο Αν. Θράκης, “είστε δικοί μας άνθρωποι” τους είπε ο δήμαρχος Μαλγάρων Στη γη των...