Από τους Προσκυνητές Ροδόπης στην Ανατολική Θράκη: Στη γη των προγόνων τους…

Από τους Προσκυνητές Ροδόπης στην Ανατολική Θράκη: Στη γη των προγόνων τους…

55 άτομα συμμετείχαν σε μία συγκινητική εκδρομή σε Καρλίκιο και Σαϊνκιο Αν. Θράκης, «είστε δικοί μας άνθρωποι» τους είπε ο δήμαρχος Μαλγάρων Στη γη των...