Περιβάλλον: Καρυδόρεμμα Κομοτηνής, ένας αναξιοποίητος, αλλά όμορφος χώρος

Περιβάλλον: Καρυδόρεμμα Κομοτηνής, ένας αναξιοποίητος, αλλά όμορφος χώρος

Περί Καρυδορέμματος… η συζήτηση στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης του Δήμου Κομοτηνής για το έτος 2018, με την δημοτική αρχή να εντάσσει την αξιοποίηση της περιοχής...