Ελπίδες για ένα καλό τέλος σε μια δύσκολη καλλιεργητική χρονιά

Ελπίδες για ένα καλό τέλος σε μια δύσκολη καλλιεργητική χρονιά

Οι καιρικές συνθήκες δημιούργησαν μεγάλες διαφορές στην στρεμματική απόδοση στο βαμβάκι της Ροδόπης – Αυξημένη, παρά τις πιέσεις που δέχεται από τους εμπορικούς πολέμους και...

Μειωμένη παραγωγή στο βαμβάκι έφεραν οι καιρικές συνθήκες

Μειωμένη παραγωγή στο βαμβάκι έφεραν οι καιρικές συνθήκες

Με επιτυχία αντιμετωπίστηκαν υψηλοί πληθυσμοί πράσινου σκουληκιού στις αρχές Αυγούστου Το 2ο Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας της Βαμβακοκαλλιέργειας στη Ροδόπη εξέδωσε η Διεύθυνση Αγροτικής...