Ο ποταμός Λίσσος είναι γνωστός και ως Φιλιουρής και πηγάζει από την οροσειρά της Ροδόπης, συγκεκριμένα από το βουνό Μεγάλο Λιβάδι. Αφού ολοκληρώσει την διαδρομή του εκβάλει στο Θρακικό πέλαγος πολύ κοντά στο χωριό Ίμερος. Ο Ηρόδοτος αναφέρει ότι όταν πέρασαν από εδώ οι ορδές της Περσικής στρατιάς για να καταλάβουν την Ελλάδα, ο ποταμός στέρεψε. «Προχωρών από τον Δορίσκον [σ.σ. Ο Ξέρξης] προσπέρασε πρώτον τα φρούρια τα ανήκοντα εις την Σαμοθράκη, των οποίων το τελευταίον προς τα δυτικά είναι μια πόλις ονομαζόμενη Μεσημβρία . Μ΄ αυτήν γειτονεύει μία πόλις των Θασίων η Στρύμη και μεταξύ αυτών των δύο ρέει ο ποταμός Λίσσος, ο οποίος δεν επήρκεσε τότε να πιή ο στρατός του Ξέρξη, παρά στέρεψαν τα νερά του». (μετάφραση του Ευάγγελου Πανέτσου).» Το 1973, κοντά στο χωριό Μικρό Δουκάτο, στην περιοχή Αμπέλια, ανακαλύφθηκε αρχαϊκό νεκροταφείο κατά τη διάρκεια εργασιών για τη διαμόρφωσης της νέας κοίτης του Λίσσου και αναχωμάτων για την προστασία των χωραφιών από τις πλημμύρες.