Τα Όρη Βυρσίνης ονομάζονται και Μεγάλο Λιβάδι και είναι η ανατολική προέκταση της Ανατολικής Ροδόπης. Αποτελούν ένα φυσικό σύνορο μεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης και Έβρου, κοντά στα Ελληνο-Βουλγαρικά σύνορα. Το βουνό φτάνει σε ύψος τα 1.267 μέτρα, με την κορυφή Μεγάλο Λιβάδι, ή Ουλού Γιαϊλά. Δυτικά χωρίζεται από το Παπίκιο όρος με το Πέρασμα της Νυμφαίας, ενώ νότια ξεχωρίζει από την οροσειρά της Σάπκας με τον αυχένα του Μικρού Κέχρου. Οι ανατολικές του απολήξεις σβήνουν στην μεγάλη πεδιάδα του Έβρου. Στις νότιες κλιτύες του ορεινού όγκο θα συναντήσουμε και τα περίφημα Πομακοχώρια, όπου ζει η πομακική ελληνική κοινότητα.

Σημαντικό πολιτισμικό μνημείο αποτελεί το παλαιό Πομάκικο Αλεβίτικο νεκροταφείο κοντά στην κορυφή Μεγάλο Λιβάδι. Στα βορειοδυτικά του χωριού Ρούσσα υπάρχει το ύψωμα Χίλια, όπου διοργανώνεται κάθε χρόνο η Ετήσια Συνάντηση των Πομάκων της Ελλάδας. Παλαιότερα οι εορτασμοί είχαν σαφή Αλεβίτικο χαρακτήρα, αλλά τα τελευταία χρόνια η διοργάνωση πέρασε στο Τουρκικό Προξενείο Κομοτηνής και ο Αλεβίτικος χαρακτήρας των πολιτιστικών εκδηλώσεων, μετατράπηκε σε ισλαμικό- σουνιτικό. Κοντά στο ύψωμα Χίλια έχουν βρεθεί διάσπαρτα προϊστορικά εγχαραγμένα σε βράχους (1100-900 π.χ.). Δύο ποτάμια πηγάζουν από τα όρη Βυρσίνης, το Διαβολόρεμα, παραπόταμος του Ερυθροπόταμου, από τη βόρεια πλευρά και ο Λίσσος από τη νότια.