Ο τεχνοβλαστός του ΔΠΘ νικητής σε διαγωνισμό Καινοτομίας & Τεχνολογίας

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε την Τρίτη 4 Ιουλίου ο 13ος διαγωνισμός Καινοτομίας & Τεχνολογίας του προγράμματος NBG Business Seeds της Εθνικής Τράπεζας, στο πλαίσιο του οποίου βραβεύτηκαν 10 νέες καινοτόμες ομάδες και επιχειρήσεις μεταξύ 311 εταιρειών που συμμετείχαν.

Μεγάλη νικήτρια του διαγωνισμού, η οποία κέρδισε και το χρηματικό έπαθλο των 20.000 ευρώ, αναδείχθηκε η εταιρεία ABcureD. Πρόκειται για εταιρεία-Τεχνοβλαστό (spin-off) του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης που ίδρυσε η καθηγήτρια του Τμήματος Ιατρικής Αικατερίνη Αλεξίου-Χατζάκη και η οποία εντάσσεται στον επιταχυντή Thinc – ThraceIncubator του ΔΠΘ.

Πιο συγκεκριμένα, η εταιρία ABcureD έχει αναπτύξει το LiquidPancreas, μια διαγνωστική εξέταση υγρής βιοψίας για την πρόληψη και εξατομικευμένη διαχείριση του διαβήτη τύπου 2. Συνδυάζει τρία μοναδικά καινοτόμα στοιχεία για πρώτη φορά σε αυτόν τον τομέα: υγρή βιοψία, βιοδείκτες μεθυλίωσης, αυτοματοποιημένη μηχανική μάθηση. Η λύση που προτείνεται βασίζεται σε μια μοριακή εξέταση στο αίμα, προστατεύεται από διεθνή πατέντα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη διάγνωση του προδιαβήτη και του διαβήτη.

Μια γιορτή καινοτομίας

Ο διαγωνισμός Καινοτομίας & Τεχνολογίας του προγράμματος NBG Business Seeds της Εθνικής Τράπεζας είναι ο μακροβιότερος διαγωνισμός καινοτομίας ελληνικού φορέα, μια «γιορτή της καινοτομίας» που στηρίζει σταθερά και ενθαρρύνει τις καινοτόμες επιχειρήσεις, την τεχνολογική πρόοδο και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας, στον οποίο έχουν λάβει μέρος πάνω από 7.000 άτομα. Σκοπός του διαγωνισμού είναι να αναδειχθούν πρωτότυπες ιδέες, ερευνητικά αποτελέσματα, επιχειρηματικά σχέδια και εταιρείες, που συμβάλουν στην ανάπτυξη καινοτόμων συστημάτων και εφαρμογών, βασισμένων σε νέες τεχνολογίες, στην ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στον σχεδιασμό των προϊόντων και υπηρεσιών, στην εξάπλωση της χρήσης των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και γενικότερα στην προώθηση της καινοτομίας στην Ελλάδα.

Η εταιρεία ABcureD διακρίθηκε πριν λίγες ημέρες με το πρώτο βραβείο και στο 3ο Forum Καινοτομίας για την Υγεία του Hellenic Health Bio Cluster (HBio), ανάμεσα σε Ελληνικές και ευρωπαϊκές startups από τον τομέα της Υγείας.