Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Συνεταιριστικής Τράπεζας Έβρου

Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Συνεταιριστικής Τράπεζας Έβρου

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό του Συνεταιρισμού, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Ν. ΕΒΡΟΥ Συν.Π.Ε., καλεί τα μέλη της σε Έκτακτη Γενική...