Δημοπρατείται η Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων Αλεξανδρούπολης

Δημοπρατείται η Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων Αλεξανδρούπολης

Θα εξυπηρετεί τη Ροδόπη και τους δήμους Αλεξανδρούπολης και Σουφλίου Προκηρύχθηκε η δημοπράτηση της Κεντρικής Μονάδας Επεξεργασίας μη επικινδύνων Αστικών Στερεών Αποβλήτων Ανατολικού Τομέα Ανατολικής...