Ερευνώντας τον ενεργειακό θησαυρό της λίμνης Μητρικού

Ερευνώντας τον ενεργειακό θησαυρό της λίμνης Μητρικού

Δημήτρης Καρασταύρου: Υπάρχει ένα γεωθερμικό πεδίο και θα δούμε αν αυτό έχει τέτοια ποιοτικά χαρακτηριστικά που μπορούν να το καταστήσουν οικονομικά βιώσιμο. Στη Ροδόπη η...