Σβήνουν οι ελπίδες επαναλειτουργίας της ΕΝ.ΚΛΩ.

Σβήνουν οι ελπίδες επαναλειτουργίας της ΕΝ.ΚΛΩ.

Έχουν εκποιηθεί ήδη μηχανήματα από τα εργοστάσια της Βι.Πε. Κομοτηνής παραδέχεται στον “Χ” ο υφυπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τ. Πετρόπουλος Οι όποιες ελπίδες είχαν “καλλιεργηθεί” το...