Μαθαίνοντας τη γεωγραφία των παρευξείνιων χωρών

Μαθαίνοντας τη γεωγραφία των παρευξείνιων χωρών

Σειρά οκτώ διαλέξεων στο τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών. “Γύρω από τον Εύξεινο Πόντο υπάρχουν ζωντανές διεκδικήσεις” μας λέει ο αρχιτέκτονας κος Κατσιμίγας...