Μόνο 19 από τους 1.453 αγρότες εγκρίθηκαν στην ΑΜ-Θ για τις βιολογικές: «δημιουργούν μεγαλοτσιφλικάδες!»

Μόνο 19 από τους 1.453 αγρότες εγκρίθηκαν στην ΑΜ-Θ για τις βιολογικές: «δημιουργούν μεγαλοτσιφλικάδες!»

Αναταραχή και αγανάκτηση επικρατεί στις τάξεις των αγροτών της Περιφέρειας ΑΜ-Θ ύστερα από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της πρόσκλησης για ένταξη στο μέτρο 11 “Βιολογικές...