Από τις φτωχότερες Περιφέρειες η Ανατολική Μακεδονία- Θράκη

Από τις φτωχότερες Περιφέρειες η Ανατολική Μακεδονία- Θράκη

Η φτωχότερη περιφέρεια της χώρας παραμένει η Ήπειρος 11.500 ευρώ (-1,1%), ενώ πάνω από αυτήν βρίσκονται η Ανατολική Μακεδονία- Θράκη με 11.164 ευρώ (-1,4%) Στα...