Μεγάλη «ψαριά»… μεγάλη καρδιά για τον Αλιευτικό Συνεταιρισμό Βιστωνίδας

Μεγάλη «ψαριά»… μεγάλη καρδιά για τον Αλιευτικό Συνεταιρισμό Βιστωνίδας

Στο πλαίσιο των δράσεων κοινωνικής αλληλεγγύης του ΣΑΣΕΛ – Η πρόταση του συνεταιρισμού για το 1% της παραγωγής που έγινε…νόμος – Γ. Γκίλης: «1,5 τόνος...