Ο ποταμός Βοζβόζης

Ο Βοσβόζης είναι ποταμός της Θράκης με συνολικό μήκος 53 χιλιομέτρων. Πηγάζει από το όρος Παπίκιο (δυτικός κλάδος) και τα Όρη Βυρσίνης (ανατολικός κλάδος) της οροσειράς της Ανατολικής Ροδόπης, ρέει νότια και αφού διαρρεύσει την πόλη της Κομοτηνής, εκβάλλει τελικά στη Ισμαρίδα κοντά στα Παγούρια, και στη συνέχεια καταλήγει στον όρμο Ανοιχτό στο Θρακικό Πέλαγος. Η ονομασία του ποταμού οφείλεται στη συνοικία Ποσπός της Κομοτηνής, απ’ όπου διέρρεε έως το 1962. Απαντάται με διάφορες παραλλαγές, όπως Βοσβόζης, Βοζβόζης, Βόσβος, Μπόσπος, καθώς και Μπουκλουτζάς

Οι πηγές του Βοσβόζη βρίσκονται στην οροσειρά της Ανατολικής Ροδόπης και συγκεκριμένα στο ορεινό συγκρότημα του Παπικίου. Μερικές από τις πιο μακρινές πηγές του, βρίσκονται μερικές εκαντοντάδες μέτρα από τα Ελληνο-Βουλγαρικά σύνορα. Ο ανατολικός κλάδος του πηγάζει από την κορυφή Φρουρός των Ορέων Βυρσίνης. Εκβάλλει μετά από 45 χιλιόμετρα στο βόρειο τμήμα της Ισμαρίδας λίμνης. Η λεκάνη απορροής του έχει έκταση 370 τ.χλμ.