Ν. Ροδόπης: Υποχρεωτική είναι η χρήση πιστοποιημένων σπόρων

Μόνο έτσι μπορεί να υποβληθεί η ενιαία δήλωση αίτηση ενίσχυσης καλλιέργειας (ΟΣΔΕ) και να λάβει ο παραγωγός τη συνδεδεμένη ενίσχυση

Υποχρεωτική είναι η χρήση πιστοποιημένων σπόρων σποράς για τους παραγωγούς της περιφερειακής ενότητας Ροδόπης, ενόψει της νέας καλλιεργητικής περιόδου εαρινών καλλιεργειών,  προκειμένου να υποβληθεί η ενιαία δήλωση αίτηση ενίσχυσης καλλιέργειας (ΟΣΔΕ) και να λάβει ο παραγωγός τη συνδεδεμένη ενίσχυση. Σε αντίθετη περίπτωση, η χρήση μη πιστοποιημένων σπόρων σποράς, όπως μη-τυποποιημένος σπόρος (μαύρος) ή τυποποιημένος με πλαστές ετικέτες πιστοποίησης) – αποκλείει τον παραγωγό από την συνδεδεμένη οικονομική ενίσχυση – οδηγεί σε αποτυχία εγκατάστασης καλλιέργειας λόγω μειωμένης βλαστικότητας – ο παραγωγός δεν συγκομίζει το τελικό προϊόν που αναμένει, το οποίο αποτελεί τη βάση της συμβολαιακής γεωργίας – δεν συμβάλλει στην διάθεση ποιοτικών αγροτικών προϊόντων. Εκτός των ανωτέρω ο πιστοποιημένος σπόρος σποράς αποφέρει: 1) Καλύτερο φύτρωμα, ομοιομορφία στην ανάπτυξη. 2) Προστασία από εχθρούς, ασθένειες και ζιζάνια. 3) Ορθολογικότερη εκμετάλλευση εισροών (οικονομία σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα, λιπάσματα και νερό). 4) Προϊόντα υψηλής ποιότητας. 5) Πρόσβαση σε αγορές προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας.

O πιστοποιημένος σπόρος είναι σπόρος μιας συγκεκριμένης ποικιλίας, με ποικιλιακή και ειδική καθαρότητα καθώς και με βλαστική ικανότητα εντός των επιτρεπόμενων ορίων. Η διακίνηση του διέπεται από ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία, καθώς και διεθνείς συνθήκες, σεβόμενος το παγκόσμιο περιβάλλον. Αντίθετα, η χρήση μη πιστοποιημένου σπόρου, η εμπορία του οποίου απαγορεύεται στην Ελλάδα, επιβάλλει κυρώσεις και εγκυμονεί κινδύνους, δημιουργώντας πολλαπλά προβλήματα όπως: -Η χρήση μεγαλύτερης ποσότητας σπόρου. -Η ευπάθεια σε προσβολές από εχθρούς και ασθένειες. -Η υψηλή περιεκτικότητά σε ζιζάνια δυσκολεύει την υφιστάμενη αλλά και τις επόμενες καλλιέργειες, επιβάλλει τη χρήση ζιζανιοκτόνων αυξάνοντας το κόστος παραγωγής. Η χρήση του πιστοποιημένου σπόρου είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή έκβαση της καλλιέργειας.

Επισημαίνεται ότι προκειμένου να διασφαλιστεί η διακίνηση τυποποιημένου σπόρου θα εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης & Ελέγχων Ν. Ροδόπης και στα κάτωθι τηλέφωνα: 2531029726 & 2531021984.

{Πηγή δημοσίευσης: https://www.xronos.gr/, 11/5/2019}