Πρωτόκολλο συνεργασίας υπέγραψαν ο Περιφερειάρχης ΑΜΘ Χρήστος Μέτιος και ο Πρόεδρος του ΕΦΕΤ Αντώνης Ζαμπέλας

Πρωτόκολλο συνεργασίας για τον έλεγχο των τροφίμων ανάμεσα στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και στον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) υπέγραψαν στην Κομοτηνή ο Περιφερειάρχης ΑΜΘ κ. Χρήστος Μέτιος και ο Πρόεδρος του ΕΦΕΤ κ. Αντώνης Ζαμπέλας.

Το πρωτόκολλο συνεργασίας σηματοδοτεί την ανάπτυξη διαρκούς συνεργασίας για την υλοποίηση των προγραμμάτων επίσημου ελέγχου τροφίμων μεταξύ της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΔΑΜΘ) του ΕΦΕΤ και των υπηρεσιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΑΜΘ), με σκοπό την διασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας της δημόσιας υγείας και των συμφερόντων των καταναλωτών και βασικούς στόχους:

  • την υλοποίηση του προγράμματος επίσημου ελέγχου τροφίμων για τα έτη 2022 -2026.
  • τη διαχείριση πιθανών διατροφικών περιστατικών και κρίσεων ή άλλων έκτακτων περιστατικών.
  • τη διερεύνηση  καταγγελιών και αναφορών πολιτών.
  • την υποστήριξη των επιθεωρήσεων που διενεργούνται στη χώρα μας από ξένες αποστολές.

Κατά την υπογραφή του πρωτοκόλλου, παρόντες ήταν ο Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας κ. Παύλος Δαμιανίδης, η Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων της ΠΑΜΘ κυρία Κατερίνα Φωτιάδου, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής κ. Νίκος Φωτεινιάς, ο Αντιπρόεδρος του ΕΦΕΤ κ. Σταύρος Ζαννόπουλος, η Διευθύντρια της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΕΦΕΤ ΑΜΘ κυρία Γεωργία Δαυίδ και στελέχη του ΕΦΕΤ.

{Πηγή δημοσίευσης: https://www.thraki.com.gr/, 9/6/2022}