Υποβρύχιο καλώδιο για Θάσο

Θα ηλεκτροδοτεί το νησί από την Κεραμωτή – Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός από τον ΔΕΔΔΗΕ

Ο ΔΕΔΔΗΕ προκήρυξε διαγωνισμό για την προμήθεια και πόντιση υποβρύχιων καλωδίων 20 kV με μόνωση XLPE στις διασυνδέσεις Πάρος-Αντίπαρος, Κόλπος Καλλονής Λέσβου, Τροιζηνία-Πόρος και Κεραμωτή-Θάσος.

Ο συνολικός προϋπολογισμός φτάνει τα 7,9 εκατ. ευρώ ενώ περιλαμβάνονται τα εξής:

Η προμήθεια ενός (1) υποβρυχίου καλωδίου ισχύος τάσεως 20 kV, με μόνωση από XLPE, διατομής 3×95 mm² Cu, ενιαίου μήκους 1680 m για τη διασύνδεση «ΠΑΡΟΣ-ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ».

Η προμήθεια δύο (2) υποβρυχίων καλωδίων ισχύος τάσεως 20 kV, με μόνωση από XLPE, διατομής 3×95 mm² Cu, σε ενιαία μήκη 2.700 m έκαστο για τη διασύνδεση «ΚΟΛΠΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ».

Η προμήθεια δύο (2) υποβρυχίων καλωδίων ισχύος τάσεως 20 kV, με μόνωση από XLPE, διατομής 3×95 mm² Cu, σε δύο ενιαία (2) μήκη και συγκεκριμένα 1.860 m το βόρειο καλώδιο και 2.015 m το νότιο καλώδιο για τη διασύνδεση «ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ-ΠΟΡΟΣ».

Η προμήθεια ενός (1) υποβρυχίου καλωδίου ισχύος τάσεως 20 kV, με μόνωση από XLPE, διατομής 3×95 mm² Cu, ενιαίου μήκους 8.150 m για τη διασύνδεση «ΚΕΡΑΜΩΤΗ –ΘΑΣΟΣ».

Η συνολική προθεσμία του Έργου ορίζεται σε 9 μήνες από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της Σύμβασης.

{Πηγή δημοσίευσης: https://elthraki.gr/, 10/12/2019}