Περιβάλλον: Όλοι στον ΧΥΤΑ Κομοτηνής!

Μετά την Αλεξανδρούπολη και την Σαμοθράκη, σκουπίδια από την Θάσο, την Καβάλα και το Παγγαίο “αναγκάστηκε” να δεχτεί ο ΧΥΤΑ Κομοτηνής, εξυπηρετώντας πλέον Δήμους και πέραν της Θράκης.

Στο Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Κομοτηνής μεταφέρονται εδώ και καιρό τα απορρίμματα του Δήμου Αλεξανδρούπολης, βοηθώντας να κλείσει ο Χώρος Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) στην Αλεξανδρούπολη, του οποίου η συνεχιζόμενη λειτουργία αποτελούσε περιβαλλοντικό κίνδυνο και είχε ως αποτέλεσμα να καταλογιστούν πρόστιμα στον Δήμο.

Το κλείσιμο του ΧΑΔΑ Αλεξανδρούπολης, καθώς και όλων των άλλων ΧΑΔΑ στην περιφέρεια και πολλών ΧΑΔΑ σε όλη τη χώρα, είχε προωθηθεί με ΚΥΑ που είχε εκδοθεί το Νοέμβριο του 2014, σε μια προσπάθεια να αποφύγει η χώρα μας ποινές από την ΕΕ για την μη εφαρμογή οδηγιών προηγουμένων ετών. Έτσι κρίθηκε επιβεβλημένη η μεταφορά στον ΧΥΤΑ Κομοτηνής, τη μόνη νόμιμη δομή πλέον σε Ροδόπη και Έβρο που μπορεί να δέχεται απορρίμματα. Κατά καιρούς στον ΧΥΤΑ Κομοτηνής έχουν καταλήξει και απορρίμματα από το νησί της Σαμοθράκης

Αυτό συνέβη πρόσφατα και για απορρίμματα τριών Δήμων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Αυτό συνέβη την περίοδο της αναστάτωσης στον χώρο των συμβασιούχων των Δήμων μέχρι και την έκδοση της σχετικής τροπολογίας για παραμονή τους στην εργασία μέχρι τον Μάρτιο του 2018. Όπως έκανε γνωστό ο δήμαρχος Γιώργος Πετρίδης “σε ένα διάστημα κατά τη διάρκεια του οποίου έζεχνε σχεδόν το σύνολο της χώρας και πολλές γειτονικές μας πόλεις, ο δικός μας Δήμος δεν είχε κανένα πρόβλημα. Μάλιστα φτάσαμε στο σημείο στον δικό μας ΧΥΤΑ να εξυπηρετούμε και Δήμους, όπως της Καβάλας, της Θάσου και του Παγγαίου”.

Η μεταφορά απορριμμάτων στον ΧΥΤΑ της Κομοτηνής θα σταματήσει μόνο εφόσον λειτουργήσει η Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων αλλά και ο χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων στην Αλεξανδρούπολη, κόστους 22 και 6,5 εκατομμυρίων ευρώ αντίστοιχα, η οποία όταν ολοκληρωθεί θα δέχεται όλα τα απορρίμματα της Ανατολικής ΑΜΘ.

{Πηγή δημοσίευσης:  http://www.xronos.gr, Δήμητρα Συμεωνίδου, 13/7/2017}