Ξύλα σε απόρους από τον Δήμο Κομοτηνής

Το θέμα απασχόλησε την Οικονομική Επιτροπή

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κομοτηνής ανέδειξε προσωρινό ανάδοχο της δημόσιας σύμβασης της προμήθειας με τίτλο: «Κάλυψη εκτάκτων αναγκών απόρων σε καύσιμα ξυλεία για το έτος 2021». Άξιο αναφοράς είναι πως για ακόμη μία φορά ο Δήμος Κομοτηνής κατάφερε πολύ μεγάλη έκπτωση από τον ανάδοχο. Το έργο είχε προϋπολογιστεί στα 73.470 ευρώ (με ΦΠΑ), ενώ τελικά ο ανάδοχος αναδείχθηκε με την συμφέρουσα προσφορά των 38.752 ευρώ (με ΦΠΑ). Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών Δημήτρη Πολιτειάδη, οι μεγάλες αυτές εκπτώσεις είναι πλέον ο κανόνας -κι όχι η εξαίρεση- διότι ο Δήμος Κομοτηνής είναι πλέον καλοπληρωτής, δηλαδή καταβάλει αμέσως τα χρήματα που οφείλει.

{Πηγή δημοσίευσης: https://www.xronos.gr/, 29/9/2020}