Ξεκινάει από 1η Μαΐου η αντιπυρική περίοδος

Την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου φέρνει μαζί του ο Μάιος, καθώς από την 1η του μήνα ορίζεται η επίσημη πρώτη της.

Η αντιπυρικής περίοδος θα διαρκέσει μέχρι την 31η Οκτωβρίου και κατά τη διάρκεια της ισχύουν μία σειρά απαγορεύσεων, που περιγράφονται στο δελτίο τύπου που εξέδωσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία:

«Οι ιδιοκτήτες νομείς ή επικαρπωτές οικοπεδικών χώρων και λοιπών ακάλυπτων χώρων υποχρεούνται στην αποψίλωση –καθαρισμό, καθώς και την απομάκρυνση της βλάστησης και τυχόν άλλων καυστών υλικών, σκουπιδιών κ.λ.π., προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς (Πυροσβεστική Διάταξη υπ΄αριθ.4/2012).

Με την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται το άναμα φωτιάς στην ύπαιθρο για οποιοδήποτε λόγο και αιτία, καθώς και η χρήση γυμνής φλόγας.

Οι πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν εκτελούν εργασίες στην ύπαιθρο και χρησιμοποιούν τροχό, συσκευές ηλεκτροσυγκόλλησης κ.λ.π, γιατί μπορεί αυτό να προκαλέσει αιτία πρόκλησης πυρκαγιάς(Πυρ/κή Διάταξη9/2000& 9Α/2005)».

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία καλεί τους κατοίκους του Νομού «να λάβουν σοβαρά υπ’ όψη τις απαγορεύσεις, όπως  έχουν κάνει με συνέπεια, όλα τα τελευταία χρόνια, προκειμένου και φέτος να μην γίνουν υπαίτιοι πρόκλησης πυρκαγιών, με πιθανότητα ανυπολόγιστων καταστροφών για τον τόπο και τις περιουσίες μας».

Είναι γεγονός ότι το 2018 ήταν μία «καλή» χρονιά, αφού τα πύρινα μέτωπα που είχαν εκδηλωθεί είχαν αντιμετωπιστεί έγκαιρα και σε αυτό είχαν παίξει σημαντικό ρόλο οι άμεσες ενημερώσεις που είχε λάβει η Πυροσβεστική για τα συμβάντα, αλλά και στη συνδρομή των εθελοντών στο έργο της Πυρόσβεσης.

{Πηγή δημοσίευσης: https://reportal.gr/, 30/4/2019}