Σωματείο υγειονομικού ενδιαφέροντος Ξάνθης: Προσοχή στο χύμα τσίπουρο στις ταβέρνες

Σε ανάρτησή του το Σωματείο Επαγγελματιών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, σημειώνει:

Δεκάδες επιχειρήσεις πωλούν χύμα «Τσίπουρο» και «Τσικουδιά» κατά παράβαση των διατάξεων της Υπουργικής Απόφασης 91354/2017 «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών» (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.), όπως διαπιστώθηκε σε ελέγχους που διενήργησε η Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων σε όλο το φάσμα της αλυσίδας διακίνησης αγαθών και υπηρεσιών, μεταξύ των άλλων και σε καταστήματα εστίασης και λιανικής πώλησης οινοπνευματώδη ποτών (Κάβες).

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, το προϊόν που προσφέρεται αποκλειστικά και μόνο χύμα είναι το προϊόν απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών (δημέρων) και οποιαδήποτε άλλη αναγραφή ονομασίας για χύμα προϊόντα αυτού του τύπου, όπως «Τσίπουρο» ή «Τσικουδιά» (τα οποία διατίθενται αποκλειστικά εμφιαλωμένα) στους τιμοκαταλόγους και στα λοιπά έγγραφα διακίνησης και εμπορίας, απαγορεύεται.

Προκειμένου να τηρηθεί το θεσμικό πλαίσιο, η Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή έχει εντάξει στο ετήσιο επιχειρησιακό πλάνο ελέγχου και εποπτείας της αγοράς τους κλάδους και τα σημεία που εμπλέκονται στην διακίνηση και πώληση των ως άνω προϊόντων.

Κατά τα ανωτέρω επιχειρήσεις που διαθέτουν προς λιανική πώληση και κατανάλωση το ως άνω προϊόν απόσταξης, οφείλουν να έχουν σε εμφανές σημείο στο κατάστημά τους αναρτημένη πινακίδα, στην οποία αναγράφονται με ευκρινείς χαρακτήρες το ονοματεπώνυμο του κατόχου ή κατόχων αποστακτικού μηχανήματος, από τους οποίους έχουν προμηθευτεί το προϊόν απόσταξης που διαθέτουν, καθώς και το σχετικό λογιστικό στοιχείο.

Απαγορεύεται η αναγραφή ” χύμα τσίπουρο “. Θα αναγράφεται ως ” προϊόν απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών”. Με την προϋπόθεση, οι αποσταγματοποιοί να τηρούν όσα προβλέπει η νομοθεσία.

{Πηγή δημοσίευσης: https://xanthi2.gr/, 15/1/2020}