Ο «απολογισμός» της Π.Υ Ξάνθης απο τους ισχυρούς ανέμους

Στις 5 και 6 Ιανουαρίου 2020, εν μέσω πολύ ισχυρών ανέμων που έπληξαν τον Νομό Ξάνθης, η Υπηρεσία μας επενέβη σε συνολικά 25 συμβάντα, από τα οποία τα 8 αφορούσαν σε κοπές κλαδιών – δέντρων, τα 3 σε απομακρύνσεις αντικειμένων, τα 7 σε κατασβέσεις πυρκαγιών μικρής έκτασης, το 1 σε απεγκλωβισμό ζώου από Ι.Χ.Ε., ενώ σε 6 περιπτώσεις που κλήθηκε δεν χρειάστηκε να παρασχεθεί βοήθεια.

Ο Αν. Διοικητής, Τοπαλίδης Γ. Αναστάσιος, Επιπυραγός

{Πηγή δημοσίευσης: https://www.thraki.com.gr/, 7/1/2020}