Εντός ορίων οι μετρήσεις στα φυτά μετά τη φωτιά στο ΧΥΤΑ Ξάνθης

Στο πλαίσιο της πλήρους ενημέρωσης του κοινού για την πυρκαγιά στον ΧΥΤΑ Ξάνθης, η Αντιπεριφέρεια Ξάνθης έκανε γνωστό ότι η Διεύθυνση Δημόσιας Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) διενήργησε μετρήσεις από δειγματοληψία φυτικών προϊόντων τα οποία εστάλησαν για ανάλυση στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών “Δημόκριτος”.

Τα αποτελέσματα των αναλύσεων ήταν εντός των επιτρεπτών ορίων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ασφάλεια των τροφίμων και συνεπώς δεν υφίσταται κανένας κίνδυνος.

Η Π.Ε Ξάνθης με τις υπηρεσίες της, θα συνεχίσει να διενεργεί ελέγχους σε τακτά χρονικά διαστήματα ώστε να διασφαλίσει την Δημόσια Υγεία και την καταλληλόλητα των φυτικών τροφίμων.

 

{Πηγή δημοσίευσης: https://xanthi2.gr/, 27/7/2018}