Διεθνές Workshop για την ένταξη του Νέστου στο πρόγραμμα MAB

Η Έδρα της UNESCO Con-E-Ect που φιλοξενείται στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (EMATTECH), σε συνεργασία με τον Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου, Βιστωνίδας – Ισμαρίδας ο οποίος λειτουργεί ως εποπτευόμενος φορέας του ΥΠΕΝ, με σκοπό την προστασία και διαχείριση της προστατευόμενης περιοχής του Εθνικού Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (ΕΠΑΜΑΘ) διοργανώνουν στις 19- 20 Οκτωβρίου στην Χρυσούπολη Καβάλας, Διεθνές WORKSHOP σχετικά με την ένταξη του Παραποτάμιου Δάσους Δέλτα Νέστου, των Στενών Νέστου και της ευρύτερης περιοχής στο πρόγραμμα «Άνθρωπος και Βιόσφαιρα» της UNESCO (ΜΑΒ).

Ο σκοπός διαχείρισης και ένταξης της ευρύτερης περιοχής του Δέλτα Νέστου και των Στενών Νέστου στο πρόγραμμα MAB/UNESCO είναι η διατήρηση της βιοποικιλότητας, η υδρονομική προστασία και η παροχή υπηρεσιών έρευνας και εκπαίδευσης. Επιπλέον, στόχος είναι η τουριστική ανάπτυξη και η προώθηση ήπιων δραστηριοτήτων αναψυχής, που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην αποτελεσματικότητα της διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, καθώς οι επισκέπτες μπορούν να σχετίσουν την επίσκεψή τους στην ευρύτερη περιοχή με την ημερήσια επίσκεψη στην περιοχή των Στενών του Νέστου και την περιοχή του δελταϊκού συστήματος του ποταμού Νέστου.

Τα οφέλη που θα προκύψουν από την ένταξη της περιοχής στο πρόγραμμα «Άνθρωπος και Βιόσφαιρα» της UNESCO θα είναι πολλαπλά. Η πρόταση προβλέπεται να δημιουργήσει σημαντικά πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα στην αναπτυξιακή διαδικασία της ευρύτερης περιοχής και να συμβάλει στην αναγνωρισιμότητα και εξωστρέφεια του συνόλου των περιοχών που συμμετέχουν σε αυτήν.

Στην πρόταση αυτή ήδη συμμετέχουν οι ακόλουθοι Δήμοι:

ΠΕ Καβάλας: Δήμος Νέστου, Δήμος Καβάλας

ΠΕ Ξάνθης: Δήμος Τοπείρου, Δήμος Ξάνθης

Πρόγραμμα «Άνθρωπος και Βιόσφαιρα» (Man and the Biosphere) της UNESCO

Το πρόγραμμα «Άνθρωπος και Βιόσφαιρα» (ΜΑΒ) ξεκίνησε το 1971 και είναι ένα διακυβερνητικό επιστημονικό πρόγραμμα που στοχεύει στη δημιουργία μίας επιστημονικής βάσης για τη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ ανθρώπων και του περιβάλλοντος τους.

Το έργο του MAB εμπλέκεται πλήρως με το διεθνές αναπτυξιακό πρόγραμμα -ιδιαίτερα με τους στόχους για την αειφόρο ανάπτυξη– και αντιμετωπίζει τις προκλήσεις που συνδέονται με τα επιστημονικά, περιβαλλοντικά, κοινωνικά και αναπτυξιακά ζητήματα σε διάφορα οικοσυστήματα · από ορεινές περιοχές έως θαλάσσιες, παράκτιες και νησιωτικές περιοχές · από τροπικά δάση σε ξηρές και αστικές περιοχές.

Το MAB συνδυάζει τις φυσικές και κοινωνικές επιστήμες, την οικονομία και την εκπαίδευση με σκοπό τη βελτίωση των ανθρώπινων μέσων διαβίωσης και της δίκαιης κατανομής των οφελών και την προστασία των φυσικών και διαχειριζόμενων οικοσυστημάτων, προωθώντας έτσι καινοτόμες προσεγγίσεις οικονομικής ανάπτυξης που είναι κοινωνικά και πολιτιστικά κατάλληλη και περιβαλλοντικά βιώσιμη.

Το πρόγραμμα MAB παρέχει μια μοναδική πλατφόρμα συνεργασίας για την έρευνα, την ανάπτυξη, τη δικτύωση, την ανταλλαγή πληροφοριών, γνώσεων και εμπειρίας σε τρία αλληλένδετα θέματα: απώλεια βιοποικιλότητας, την κλιματική αλλαγή και την αειφόρο ανάπτυξη.

Συμβάλλει όχι μόνο στην καλύτερη κατανόηση του περιβάλλοντος, αλλά προωθεί και μεγαλύτερη συμμετοχή των επιστημόνων στην ανάπτυξη πολιτικής σχετικά με τη σοφή χρήση της βιολογικής ποικιλομορφίας, με ταυτόχρονη αύξηση της οικονομικής και πολιτιστικής ανάπτυξης της περιοχής μελέτης.

 

{Πηγή δημοσίευσης: https://xanthi2.gr, , 17/10/2017}