Βαμβάκι: Κάθε χρόνο πιο επωφελής η ευφυής γεωργία στη Ροδόπη

Τροχοπέδη για την εφαρμογή της η έλλειψη συστημάτων άρδευσης με σταγόνα

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά εφαρμόζεται το σύστημα ευφυούς γεωργίας gaia sense στη βαμβακοκαλλιέργεια στη Ροδόπη, από τα Θρακικά Εκκοκκιστήρια σε συνεργασία με την Neuropublic, και τα πρώτα θετικά αποτελέσματα έχουν αρχίσει να φαίνονται, μιας και κάθε χρόνο οι πληροφορίες που προστίθενται έχουν αρχίσει να βοηθούν τους παραγωγούς

Έτσι ενώ η πρώτη χρονιά ήταν πιλοτική και συλλέγονταν απλώς δεδομένα, πέρυσι δίνονταν και συμβουλές για την άρδευσή, ενώ φέτος προβλέπεται η βοήθεια προς τους παραγωγούς, ώστε να παίρνουν τις σωστές αποφάσεις, να είναι πολύ μεγαλύτερη.

Όπως σημείωσε ο πρόεδρος των Θρακικών Εκκοκκιστηρίων κ. Σταμάτης Κουρούδης, η ευφυής γεωργία δεν αποτελεί μόνο μεγάλη επανάσταση στον αγροτικό τομέα, αλλά θα αποτελεί σύντομα απαραίτητη προϋπόθεση, αν θέλει κάποιος να παράγει ανταγωνιστικά, παρομοιάζοντας την με την μετάβαση από το όργωμα με ζώα στα τρακτέρ.

Έμφαση στον παραγωγό

Η ευφυής γεωργία προάγει την χρήση της επιστήμης, της τεχνολογίας, της αξιοποίησης των δεδομένων που καταγράφονται ώστε ο παραγωγός να κάνει την κατάλληλη στιγμή την κατάλληλη ενέργεια στο κατάλληλο μέρος με την κατάλληλη ποσότητα. Βοηθά στις σωστές αποφάσεις τόσο για την άρδευση, όσο και για τη θρέψη και την αντιμετώπιση  ασθενειών.

Αυτό έχει πολλαπλά οφέλη για τον παραγωγό, μιας και έχει χαμηλότερες εισροές, που συνεπάγονται χαμηλότερο κόστος παραγωγής, μεγαλύτερες στρεμματικές αποδόσεις, καλύτερη ποιότητα και μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Ο κ. Κουρύδης θεωρεί πως κάθε χρόνο, με τα συγκριτικά στοιχεία να αυξάνονται χρόνο με το χρόνο, θα λαμβάνονται πιο εύκολα οι αποφάσεις, από τους ίδιους τους παραγωγούς σε συνεργασία με την Neuropublic που εφαρμόζει το πρόγραμμα.

Άλλωστε ο ρόλος των Θρακικών Εκκοκκιστηρίων είναι επικουρικός, λειτουργώντας ως καταλύτης ώστε να επιταχύνουν την διαδικασία αυτή, και να την συνεχίσουν οι παραγωγοί.

Επίσης θεωρεί πως πλέον έχει πάρει μια τέτοια έκταση το πρόγραμμα, που μπορούν οι παραγωγοί μόνοι τους με την εταιρεία να το συνεχίσουν, ώστε να δρέψουν τα αποτελέσματα.

Τροχοπέδη η έλλειψη άρδευσης με σταγόνα

Παρόλο που πολλοί παραγωγοί έχουν εφαρμόσει την έξυπνη γεωργία και στην περιοχή μας, υπάρχει ένας ανασχετικός παράγοντας για την περεταίρω επέκτασή της, και αυτός είναι η περιορισμένη εφαρμογή της άρδευσης με σταγόνα στις βαμβακοκαλλιέργειες. Και αυτό γιατί, σημείωσε ο κ. Κουρούδης, μόνο με αυτό τον τρόπο θα γίνει η άρδευση ακριβείας, ώστε να μπορεί να καταγραφεί και να χρησιμοποιηθεί ως δεδομένο για να μπορέσουν να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για το μέλλον και να δοθούν σωστές συμβουλές στους παραγωγούς.

Γι’ αυτό και το σύστημα αυτό μπορεί να εφαρμοστεί μόνο όπου υπάρχει άρδευση με σταγόνα στα βαμβακοχώραφα. Όμως στην περιοχή μας δυστυχώς σε σύγκριση με την Θεσσαλία, αυτή είναι πολύ μικρότερη σε ποσοστό. Και αυτό γιατί δεν υπήρξε μεγάλη συμμετοχή στα προγράμματα επιδότησης αυτής της άρδευσης, που είχαν βγει παλιότερα, και όλοι τώρα περιμένουν να βγουν ξανά ανάλογα προγράμματα, όμως αυτά δεν έρχονται, ενώ στα Σχέδια Βελτίωσης, στα οποία συμμετείχαν πολλοί, δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη.

Ακούστηκε πως θα υπάρξουν ειδικά προγράμματα για την άρδευση με σταγόνα, όμως αυτά δεν έχουν υλοποιηθεί ακόμα. Για αυτό και δεν προβλέπεται στο άμεσο μέλλον μεγάλη αύξηση των στρεμμάτων με έξυπνη Γεωργία, μιας και δεν υπάρχουν βασικές προϋποθέσεις για την εφαρμογή της.

{Πηγή δημοσίευσης: http://paratiritis-news.gr/, του Κώστα Μαρκενδούδη, 11/5/2019}