Θρακικά Εκκοκκιστήρια: Στα 15 καλύτερα εργαστήρια του κόσμου το εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου

Η εταιρία ανέπτυξε εδώ και χρόνια ένα δικό της σύστημα ταξινόμησης

H σωστή ταξινόμηση του προς πώληση εκκοκκισμένου βάμβακος είναι από τα βασικότερα ζητούμενα για τον αγοραστή, αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους τα Θρακικά Εκκοκκιστήρια, τα οποία εδώ και χρόνια ανέπτυξαν ένα δικό τους σύστημα ταξινόμησης, το οποίο βελτιώνουν συστηματικά.

Τη δεκαετία του ‘90 η εταιρία υπήρξε το πρώτο εκκοκκιστήριο σε παγκόσμιο επίπεδο που εγκατέστησε ένα πλήρες εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου HVI, το οποίο έκτοτε λειτουργεί συνεχώς. Από τον Σεπτέμβριο του 2019, το εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου της εταιρείας αναβαθμίστηκε και συγκαταλέγεται στα 15 καλύτερα του κόσμου. Το 100% των δεμάτων του εκκοκκιστηρίου περνούν από έλεγχο στο εργαστήριο αυτό σε συνθήκες σταθερής θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας ώστε οι μετρήσεις να είναι απόλυτα ακριβείς και ο πελάτης σίγουρος ότι θα παραλάβει την ποιότητα που συμφώνησε.

{Πηγή δημοσίευσης: https://www.xronos.gr/, 29/9/2020}