ΟΛΑ: «Τα Logistics της Βορείου Ελλάδος»

Προσυνεδριακή συνάντηση γνώσης με τίτλο «Τα Logistics της Βορείου Ελλάδος» θα πραγματοποιηθεί την ΠΕΜΠΤΗ 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019  στις 12:00 στα Γραφεία του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (Εμπορικός Λιμένας)

Σκοπός της συνάντησης είναι να αναδειχτούν από τις ίδιες τις εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις της Θράκης και της Ανατολικής Μακεδονίας οι προκλήσεις οι ευκαιρίες και οι βέλτιστες πρακτικές για τα δίκτυα, υποδομές και λειτουργίες εφοδιαστικής αλυσίδας της ευρύτερης περιοχής. Πως βλέπουν οι ίδιες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις τον ρόλο της εφοδιαστικής αλυσίδας; Πως κρίνουν τη σημερινή κατάσταση και δυναμικότητα των δικτύων, υπηρεσιών και υποδομών logistics της Βορείου Ελλάδας; Και ποιες είναι οι προτάσεις τους για την βελτίωση των όποιων ζητημάτων; Τι ρόλο μπορεί να παίξει ο λιμένας της Αλεξανδρούπολης στο θέμα αυτό και στη μείωση του κόστους μεταφοράς προϊόντων και πρώτων υλών;

Η συγκεκριμένη συνάντηση εκδηλώνεται μάλιστα στο πλαίσιο του Συνεδρίου “Logistics SOLUTIONS VI” που διοργανώνεται την Τρίτη 5 Φεβρουαρίου 2019 στην Θεσσαλονίκη από το Supply Chain Institute με την επιστημονική υποστήριξη της PLANNING. Τα συμπεράσματα της «Δεξαμενής Σκέψης» θα αποτελέσουν κρίσιμη ενότητα του συνεδρίου, το οποίο γίνεται για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη και αναμένεται να το παρακολουθήσουν περισσότερα από 180 κορυφαία στελέχη της αγοράς. Δίνεται συνεπώς μία σημαντική ευκαιρία να αναδειχθούν και να παρουσιαστούν εξειδικευμένα θέματα και πρακτικές ειδικά για τις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά της εφοδιαστικής αλυσίδας της Θράκης και της Ανατολικής Μακεδονίας.

Η σημαντική και πολύπλευρη συνεισφορά της εταιρείας σας στην οικονομική ανάπτυξη της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης είναι αδιαμφισβήτητη. Το ίδιο και η εμπειρία σας για τα ζητήματα και τις λύσεις εφοδιαστικής αλυσίδας που αφορούν την εταιρεία σας και συνολικά την Περιφέρεια. Για τον σκοπό αυτό θα παρείχε ιδιαίτερη αξία για εμάς αν βρίσκατε την ευκαιρία να συμμετέχετε στη συγκεκριμένη «Δεξαμενή Σκέψης» για τα «Logistics της Βορείου Ελλάδας».

Στη συνάντηση αναμένουμε να συμμετέχουν υψηλόβαθμα στελέχη από  τις σημαντικότερες εμποροβιομηχανικές επιχειρήσεις της ευρύτερης περιοχής. Η συνάντηση γίνεται υπό την αιγίδα του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ . Την ατζέντα και τεχνική υποστήριξη της συνάντησης έχει αναλάβει η PLANNING.

Με ιδιαίτερη  εκτίμηση,

ΧΡΗΣΤΟΣ Π. ΔΟΥΚΑΣ

Πρόεδρος – Δ/νων Σύμβουλος ΟΛΑ

{Πηγή δημοσίευσης: https://www.evros24.gr/, 22/1/2019}