Τα ΓΕΩΤΕΕ Αν. Μακεδονίας και Θράκης αντιδρούν: Να αρθεί η αδικία σε βάρος των κτηνοτρόφων μας

Αφορμή η εξαίρεση της ΑΜ-Θ από το πρόγραμμα Αγρ. Ανάπτυξης για τις «βιολογικές καλλιέργειες»

Κύριε Υπουργέ,

Με μεγάλη μας έκπληξη διαπιστώσαμε ότι στην πρόσκληση με αρ. πρωτ.: 1102/72525/8-4-2019 για την υποβολή αιτήσεων στήριξης για συμμετοχή στο Μέτρο 11 «ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014 – 2020 και το οποίο αφορά την δράση 11.2.2 Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία ενώ αναφέρεται ως γεωγραφική περιοχή  εφαρμογής όλη η Ελληνική επικράτεια, όσον αφορά την κατανομή των πιστώσεων αυτή γίνεται σε μόνο 2 περιφέρειες της χώρας εξαιρώντας τις υπόλοιπες 11.

Αυτό συμβαίνει για πρώτη φορά στην ιστορία του ΠΑΑ όσον αφορά το συγκεκριμένο μέτρο.

Κύριε Υπουργέ η περιφέρεια την όποια εκπροσωπούμε τα δύο παραρτήματα αυτή της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, έχει αξιόλογη και μεγάλη σε μέγεθος κτηνοτροφία τόσο στην αιγοπροβατοτροφία όσο και στην βοοτροφία. Δυστυχώς όμως η κτηνοτροφία μας τα τελευταία χρόνια έχει υποστεί αρκετές μειώσεις και αδικίες εξαιτίας τόσο των εμφανίσεων σοβαρών ζωονόσων λόγω και της γειτνίασης της με άλλες χώρες (Τουρκία – Βουλγαρία) όσο και αδικιών από την πολιτεία, οι οποίες αφορούν την κατανομή των βοσκοτόπων,  κατά την οποία στην περιφέρεια μας αναλογούσαν πολύ λιγότεροι βοσκότοποι σε σχέση με το παρελθόν. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μειωθεί δραματικά το εισόδημα των κτηνοτρόφων μας όσον αφορά τις ενισχύσεις από διάφορα Μέτρα του ΠΑΑ (Εξισωτική αποζημίωση, Βιολογική Κτηνοτροφία κ.α) αφού η ενίσχυση σε αυτά υπολογίζεται με βάση την έκταση σε βοσκότοπο που έχει ο κάθε παραγωγός, Για παράδειγμα ένας παραγωγός με συγκεκριμένο αριθμό ζώων στην περιφέρεια μας λαμβάνει πολύ μικρότερη ενίσχυση σε σχέση με ίδιο παραγωγό που κατέχει τον ίδιο αριθμό ζώων σε άλλη περιφέρεια (συμπεριλαμβανομένων των 2 παραπάνω περιφερειών που αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση).

Πρέπει να τονισθεί επίσης ότι μεγάλος αριθμός κτηνοτρόφων στην περιφέρεια μας έχει στραφεί στην βιολογική εκτροφή για να βελτιώσει το εισόδημα του και να μπορέσει να ανταγωνιστεί το δυσοίωνο περιβάλλον για αυτόν στην ευρύτερη περιοχή. Έτσι αρκετοί παραγωγοί έχουν συνάψει συμβάσεις με πιστοποιητικούς φορείς αναμένοντας μία νέα πρόσκληση βιολογικής κτηνοτροφίας. Με την παρούσα πρόσκληση στερείται της δυνατότητας του να ενταχθεί στο ανάλογο μέτρο.

Όσα σας αναφέρουμε παραπάνω ισχύουν και για την Περιφερειακή Ενότητα Σερρών που αν και υπάγεται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ανήκει στην δικαιοδοσία του Παραρτήματος Ανατολικής Μακεδονίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε..

Κύριε Υπουργέ, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, παρακαλούμε να προβείτε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για άρση των αδικιών που προκύπτουν με την συγκεκριμένη πρόσκληση και είμαστε στη διάθεση σας ώστε να συνδράμουμε από κοινού.

ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ, (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ)

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ,  (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)

{Πηγή δημοσίευσης: https://www.thraki.com.gr/, 17/4/2019}