Άρχισε η σύσταση Ομάδων Παραγωγών στο νομό Ροδόπης

Οικογενειακής μορφής οι ομάδες παραγωγών με τη μορφή της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας (ΙΚΕ) – Τα προϊόντα που εκπροσωπούν οι μέχρι σήμερα αναγνωρισμένες ομάδες στο νομό Ροδόπης αφορούν σε γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα από αγελαδινό γάλα, σιτάρι μαλακό, σιτάρι σκληρό και καλαμπόκι, και αποξηραμένες χορτονομές

Στην έλλειψη συνεταιρισμών και στην ανάγκη αξιοποίησης των ενισχύσεων που παρέχει το Μέτρο 9 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, οφείλεται η νέα πραγματικότητα που διαμορφώνεται στο νομό Ροδόπης. Η σύσταση Ομάδων Παραγωγών είναι γεγονός και στο νομό μας, με την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης να έχει ήδη προχωρήσει στην έκδοση των πρώτων αποφάσεων αναγνώρισης. Το ενδιαφέρον καταγράφεται από μεμονωμένους αγρότες, οικογένειες και μικρές ομάδες ανά οικισμό για τη σύσταση συλλογικών σχημάτων δραστηριοποίησης, με αφορμή το Μέτρο 9 του ΠΑΑ, είτε ως συνεταιριστικές, αλλά κυρίως ως εμπορικές/κεφαλαιουχικές εταιρείες.

Το Μέτρο, άλλωστε, έχει το ρόλο κινήτρου ώστε να ενισχυθεί αυτή η συσπείρωση των παραγωγών για να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις της αγοράς, αλλά και στις ραγδαίες παγκόσμιες εξελίξεις. 

Παραγωγοί ομοειδών προϊόντων μπορούν να αποτελέσουν ισότιμα και ενεργά μέλη μιας ομάδας/οργάνωσης με σκοπό την επίτευξη οικονομίας κλίμακας και να ανταπεξέλθουν στο δύσκολο ανταγωνιστικό περιβάλλον ως επιχειρηματίες. Μέσω της ομάδας μπορούν να προμηθεύονται τα γεωργικά τους εφόδια, τον μηχανολογικό τους  εξοπλισμό στις χαμηλότερες δυνατές τιμές αλλά και να έχουν την δυνατότητα να πουλήσουν τα προϊόντα τους ομαδικά, ώστε να επιτύχουν υψηλότερες τιμές. 

Τα χρηματικά ποσά ενίσχυσης μπορούν να φθάσουν έως και 500.000 ευρώ ανά ομάδα παραγωγών σε ορίζοντα πενταετίας και αφορούν 100% κάλυψη των λειτουργικών δαπανών τους. Σύμφωνα με όσα αναφέρει το Μέτρο 9.1, η στήριξη θα καταβάλλεται ως κατ’ αποκοπή ενίσχυση σε ετήσιες δόσεις για πέντε έτη, από την ημερομηνία κατά την οποία αναγνωρίσθηκε η ομάδα ή η οργάνωση παραγωγών και με βάση το επιχειρηματικό της σχέδιο. 

Στο νομό Ροδόπης, όπως προκύπτει από σχετική πληροφόρηση, οι ομάδες παραγωγών είναι κυρίως οικογενειακής μορφής, δηλαδή σύζυγοι, αδέλφια, παιδιά και μικρές ομάδες που συστήθηκαν με τη μορφή της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας (ΙΚΕ), οι οποίοι έσπευσαν να εκμεταλλευτούν τα πλεονεκτήματα του μέτρου, μεταξύ των οποίων το επιπλέον 10% στο ποσοστό των ενισχύσεων, αλλά και τη δυνατότητα περαιτέρω επενδύσεων στην αγροτική εκμετάλλευσή τους. Τα προϊόντα που εκπροσωπούν οι μέχρι σήμερα αναγνωρισμένες ομάδες στο νομό Ροδόπης αφορούν σε γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα από αγελαδινό γάλα, σιτάρι μαλακό, σιτάρι σκληρό και καλαμπόκι, και αποξηραμένες χορτονομές (σανός, μηδική, τριφύλλια). 

Ενδεικτικά αναφέρουμε ομάδες παραγωγών που αναγνωρίστηκαν στη Ροδόπη κατόπιν εξέτασής τους από την Πρωτοβάθμια Επιτροπή Αναγνώρισης Ομάδων Παραγωγών Οργανώσεων Παραγωγών και Ενώσεων Οργ. Παραγωγών, με τις αποφάσεις να δημοσιεύονται από τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και Οικονομίας. “Ομάδα Παραγωγών Σιτηρών Αγροτικές Επιχειρήσεις Ν. Καλλίστης Α’ ΙΚΕ” με έδρα την Πόρπη για τα προϊόντα σιτάρι μαλακό, σιτάρι σκληρό και καλαμπόκι, “Ομάδα Παραγωγών Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων Αγροτικές Επιχειρήσεις Παλλαδίου Α’ ΙΚΕ” με έδρα το Παλλάδιο για τα προϊόντα γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα από αγελαδινό γάλα, “Ομάδα Παραγωγών Αποξηραμένων Χορτονομών Αγροτικές Επιχειρήσεις Παλλαδίου Α’ ΙΚΕ” με έδρα το Παλλάδιο για τα προϊόντα Αποξηραμένες Χορτονομές (σανός, μηδική, τριφύλλι και λόλιουμ).

Παράταση έως την 1η Οκτωβρίου

Στις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν το Μέτρο 9 «Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών», παρατάθηκε έως την 1η Οκτωβρίου η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων στήριξης, σύμφωνα με τελευταία απόφαση του ΥΠΑΑΤ. Υπενθυμίζεται ότι η καταληκτική ημερομηνία – κατόπιν προηγούμενης απόφασης για παράταση – είχε οριστεί η 7η Σεπτεμβρίου. 

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ: «Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων/Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ προέβη σε τροποποίηση της υπ’ αριθ. 13850/14-12-2017 Απόφασης του γενικού γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και ∆ιαχείρισης Κοινοτικών Πόρων “1η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης υποψηφιότητας προς ένταξη στο Μέτρο 9 «Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020”, με την οποία παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στήριξης έως και την 01η /10/2018».

{Πηγή δημοσίευσης: http://www.xronos.gr/, της Δήμητρας Συμεωνίδου, 22/9/2018}