Ζήτημα χρόνου η σύνδεση της Εγνατίας Οδού με το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης

Ζήτημα χρόνου αποτελεί η δημοπράτηση της Ανατολικής περιφερειακής οδού Αλεξανδρούπολης, δηλαδή του δρόμου που θα συνδέσει την Εγνατία Οδό με το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης καθώς προ ημερών το υπουργείο Υποδομών προχώρησε στη δέσμευση ποσού 139 χιλ. ευρώ (συν ΦΠΑ), που θα διατεθεί για την αμοιβή του τεχνικού συμβούλου ο οποίος θα υποβοηθήσει την Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών (ΕΥΔΕ-ΚΣΣΥ).

Η νέα περιφερειακή οδός της Αλεξανδρούπολης, είναι μήκους 6 χλμ. και περιλαμβάνει τυπική διατομή διαχωρισμένης κυκλοφορίας με δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση και κεντρική νησίδα πλάτους 4 μέτρων (συνολικού πλάτους οδοστρώματος 17μ.). Έχει σχεδιαστεί ώστε να λειτουργεί ως κλειστή οδός με παράπλευρο δίκτυο, με μήκος 3 χλμ. συν 0,6 χλμ. ο συνδετήριος κλάδος με την οδό προς το λιμάνι, 3 ισόπεδους κόμβους και τέσσερις 4 γέφυρες.

Στις εργασίες κατασκευής του έργου εκτός από τις εργασίες οδοποιίας περιλαμβάνονται:

  • -τα μεγάλα και μικρά τεχνικά έργα (άνω διαβάσεις, οχετοί, τοίχοι αντιστήριξης),
  • -οι εργασίες αποχέτευσης ομβρίων και αποστράγγισης,
  • -οι εργασίες σήμανσης- ασφάλισης,
  • -οι εργασίες ηλεκτροφωτισμού κόμβων, γεφυρών κ.λ.π.

Ο διαγωνισμός

Το αρμόδιο υπουργείο επιδιώκει να δημοπρατήσει το έργο που έχει συνολικό προϋπολογισμό 55-60 εκατ. ευρώ το αμέσως προσεχές διάστημα, αφότου επιλέξει τεχνικό σύμβουλο μέσω της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης. Στη συγκεκριμένη διαδικασία μέρος θα λάβουν οι εταιρείας Plas Ι. Καρανίκας – Α. Φραντζεσκάκης και Συνεργάτες, CNWAY Σύμβουλοι μηχανικοί και Μελετητική έργων υποδομής, που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον.

{Πηγή δημοσίευσης: https://www.e-evros.gr/, 22/4/2020}