Συνδέεται στο δίκτυο φυσικού αερίου το FSRU Αλεξανδρούπολης

Κουμπώνουν ένα-ένα τα κομμάτια γύρω από το FSRU Αλεξανδρούπολης και τις συνοδές υποδομές που απαιτούνται ώστε να συνδεθεί με το εθνικό σύστημα φυσικού αερίου.

Το ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης, της Gastrade, βρίσκεται στην τελική ευθεία ολοκλήρωσης για να αποτελέσει ακόμα μια πηγή εισόδου φυσικού αερίου στη χώρα, με επίκεντρο τη Βόρεια Ελλάδα. Σε φάση υλοποίησης βρίσκονται και τα έργα γύρω από το ΑΣΦΑ. Ένα τέτοιο έργο αφορά τον πολύ σημαντικό μετρητικό σταθμό του ΔΕΣΦΑ, ο οποίος αναμένεται να αποτελέσει το σημείο διασύνδεσης του FSRU Αλεξανδρούπολη με το ΕΣΜΦΑ.

Ο ΔΕΣΦΑ έλαβε την έγκριση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για εγκατάσταση, πενταετούς διάρκειας, για την κατασκευή του έργου «Μετρητικός/Ρυθμιστικός Σταθμός Φυσικού Αερίου (U-3660) και Βανοστάσιο (U-3650) για τη διασύνδεση του ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου.

O σταθμός είναι δυναμικότητας 865.000 Νm3/h και θα κατασκευαστεί στην περιοχή της Αμφιτρίτης του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Το έργο έχει προϋπολογισμό 26 εκατ. Ευρώ και θα χρηματοδοτηθεί από ίδια κεφάλαια του ΔΕΣΦΑ. Το έργο περιλαμβάνει την εγκατάσταση Μετρητικού-Ρυθμιστικού Σταθμού και κεντρικού Βανοστασίου μέσα σε οικόπεδο του ΔΕΣΦΑ στην περιοχή της Αμφιτρίτης για την τροφοδότηση του ΕΣΜΦΑ μέσω ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης και την κατασκευή βανοστασίου διασύνδεσης με τον κεντρικό αγωγό κλάδου Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης. Επίσης περιλαμβάνει κατασκευή παρακαμπτήριας διάταξης του σταθμού διαστασιολογημένης στο 50% της συνολικής δυναμικότητας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Σύμφωνα με το πρόγραμμα ανάπτυξης του ΔΕΣΦΑ, το έργο έχει σχεδιαστεί για να επιτρέπει ένα συγκεκριμένο ποσοστό μειγμάτων υδρογόνου (H2) και φυσικού αερίου. Το επιτρεπόμενο μείγμα H2 και φυσικού αερίου βρίσκεται υπό αξιολόγηση, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των υφιστάμενων υποδομών.

Ο σταθμός αναμένεται να ολοκληρωθεί στα τέλη του 2023.

Ο νέος σταθμός θα αποτελείται από τμήμα φίλτρανσης 2 γραμμές τροφοδοσίας σε διάταξη 1+1 (μία διάταξη σε λειτουργία και μία σε κατάσταση αναμονής). Τμήμα μέτρησης 3 γραμμές τροφοδοσίας σε διάταξη 2+1. Τμήμα προθέρμανσης αερίου 2 γραμμές (1+1), τμήμα ρύθμισης πίεσης αερίου 3 γραμμές (2+1), τμήμα ρύθμισης ροής αερίου 3 γραμμές (2+1), σύστημα ελέγχου. Κτίριο ελέγχου Σταθμού και Κτίριο αναλυτών, σύστημα καθοδικής προστασίας, σύστημα γείωσης και αντικεραυνικής προστασίας, βοηθητικά συστήματα και διασύνδεση με υφιστάμενες εγκαταστάσεις και δίκτυα.

FSRU Αλεξανδρούπολης

Το ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης βρίσκεται στην τελική ευθεία ολοκλήρωσης για να γίνει η δεύτερη πλωτή μονάδα υγροποιημένου φυσικού αερίου, μετά τη Ρεβυθούσα. Σύμφωνα με ανθρώπους της εταιρείας όλα τρέχουν με στόχο η υποδομή να είναι έτοιμη στις αρχές του 2024. Το πλοίο βρίσκεται σε ναυπηγείο στη Σιγκαπούρη, όπου γίνονται οι απαραίτητες προσαρμογές και μετατροπές ώστε να λειτουργήσει ως πλωτή μονάδα φυσικού αερίου.

Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει ότι οι εργασίες θα έχουν ολοκληρωθεί το ερχόμενο φθινόπωρο και το πλοίο θα φτάσει στην Ελλάδα τον Νοέμβριο του 2023.

Η Πλωτή Μονάδα Αποθήκευσης και Αεριοποίησης (FSRU), χωρητικότητας 153.500 κ.μ. LNG, θα συνδεθεί με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου της Ελλάδας με αγωγό μήκους 28 χλμ. Το FSRU θα βρίσκεται αγκυροβολημένο σε απόσταση περίπου 18 χιλιομέτρων, μέσα στη θάλασσα, νοτιοδυτικά του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης και 10 χλμ. από την κοντινότερη ακτή στη Μάκρη του Έβρου.

Το έργο έχει ενταχθεί και χρηματοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» (ΕΠΑνΕΚ) με το ποσό της δημόσιας δαπάνης να ανέρχεται στα 166 εκατ. ευρώ. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου αγγίζει τα 380 εκατομμύρια ευρώ.

{Πηγή δημοσίευσης: https://www.e-evros.gr/, 28/5/2023}