5 Χρόνια λειτουργίας του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών Αλεξανδρούπολης

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Υποστήριξης Γυναικών-Θυμάτων Βίας του Δήμου Αλεξανδρούπολης συμπληρώνει σήμερα τα πέντε χρόνια συνεχούς αντιμετώπισης και καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών, μέσα από την παροχή πολλαπλών υπηρεσιών συμβουλευτικής στήριξης των εν λόγω γυναικών και την υλοποίηση δράσεων για την πρόληψη του φαινομένου της έμφυλης βίας. Αρωγοί σε αυτήν την προσπάθεια είμαστε όλοι μας, καθώς η βία κατά των γυναικών είναι κοινωνικό φαινόμενο και για να καταπολεμηθεί απαιτείται συλλογική προσπάθεια.

Παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες πληροφόρησης και συμβουλευτικής για την ψυχολογική, κοινωνική και νομική στήριξη των γυναικών θυμάτων βίας. Στελεχώνεται με εξειδικευμένο και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό: ψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό και κοινωνιολόγο. Οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν και διατηρείται το απόρρητο της συμβουλευτικής.

Νέο Δημοτικό Κολυμβητήριο Αλεξανδρούπολης, Τηλεφωνικό κέντρο: 2551025629 – Email: isotita@alexpolis.gr

{Πηγή δημοσίευσης: https://reportal.gr, 19/9/2018}