Στροφή των πολιτών υπέρ «ΑΠΕ»

Τι δείχνει πανελλαδική έρευνα του Δημοκριτείου Παν/μίου Θράκης – οι ανεμογεννήτριες δεν καταστρέφουν την αισθητική του τοπίου

Σχεδόν έξι στους 10 πολίτες πιστεύουν ότι οι ανεμογεννήτριες και τα φωτοβολταϊκά δεν καταστρέφουν την αισθητική στα κτίρια ή το φυσικό περιβάλλον, ενώ ένας στους τρεις επιθυμεί τις ΑΠΕ για την απεξάρτηση της Ελλάδας από άλλες χώρες και ξένες εταιρίες.

Τα παραπάνω αποτελούν ορισμένα από τα ευρήματα της πανελλήνιας έρευνας (2018-2019) που επόπτευσε ο Δρ. Πάνος Κοσμόπουλος (τ. Διευθυντής Εργαστηρίου Περιβαλλοντικού και Ενεργειακού Σχεδιασμού Κτιρίων και Οικισμών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου της Θράκης) και αφορούσε στην ποιότητα ζωής, τις ενεργειακές ανάγκες και τις στάσεις του κοινού ως προς τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Στην έρευνα συμμετείχαν 1.287 άτομα από 65 πόλεις της Ελλάδας καθώς και από την Κύπρο.

Ειδικότερα, το 56,79% των πολιτών θεωρεί ότι η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ανεμογεννητριών δεν καταστρέφουν την αισθητική ή την ομορφιά στα κτίρια ή στο φυσικό περιβάλλον. «Ίσως» το καταστρέφουν απάντησε το 21,33% και το 21,88% δηλώνει «μάλλον» και «σίγουρα ναι». Από το εύρημα αυτό διαπιστώνεται σύμφωνα με τον κ. Κοσμόπουλο «η αλλαγή της στάσης απέναντι στην αισθητική του περιβάλλοντος που αφορά την εγκατάσταση των ΑΠΕ σε όλη τη χώρα. Κατά τη διάρκεια δύο παλαιότερων ερευνών (π.χ. 2007, 2009), οι άνθρωποι φαινόταν να είναι σταθερά ενάντια στις εγκαταστάσεις μεγάλης κλίμακας, με επιχείρημα την διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος», σημειώνει και συνεχίζει: «Στις μέρες μας, οι περισσότεροι άνθρωποι φαίνεται να ενδιαφέρονται περισσότερο για την εγκατάσταση ΑΠΕ. Τόσο τα φωτοβολταϊκά στα κτίρια και τα χωράφια, όσο και οι ανεμογεννήτριες στα διάσελα των βουνών, είναι πιο αποδεκτά – ή ίσως αδιάφορα – σε σχέση με τις αντίστοιχες παλαιότερες έρευνες μας».

Η στροφή στις ΑΠΕ και η απεξάρτηση από πετρέλαιο, φυσικό αέριο και ξύλα θα περιορίσουν τα ακραία – έκτακτα φαινόμενα που αποδίδονται στην κλιματική αλλαγή. Την άποψη αυτή έχει το 65,1%, ενώ σε ερώτηση για ποιο λόγο θα επιθυμούσαν τις ΑΠΕ το 32,59% απαντά για την ανεξαρτητοποίηση από άλλες χώρες και ξένες εταιρίες και το 31,05% για καθαρότερο περιβάλλον. Το 16,33% για όφελος της εθνικής οικονομίας και το 20,03% για οικονομικό όφελος της οικογένειας.

Περισσότεροι από έξι στους δέκα (65,29%) γνωρίζουν τι είναι οι ΑΠΕ και πάνω από το 90% γνωρίζει ότι οι μορφές τους βοηθούν στο να «ρυπαίνουμε λιγότερο το περιβάλλον. Επίσης  σχεδόν το 90% ξέρει ότι με τις ΑΠΕ μπορεί να βοηθηθεί η οικονομία από τις εισαγωγές σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Το 36,84% ανάμεσα σε διάφορους προτεινόμενους χώρους δηλώνει ότι θα ήθελε να εγκαταστήσει φωτοβολταϊκά στο σπίτι του. Πάντως, στην ερώτηση αν θεωρούν ότι είναι γραφειοκρατική η εγκατάσταση και λειτουργία φωτοβολταϊκών συστημάτων πάνω από το 61% απάντησε ότι δεν ασχολήθηκε καθώς το θεωρεί «οικονομικά ασύμφορο». Το 63,59% απαντά πως αν είχε διαβεβαιώσεις από το κράτος για σίγουρο οικονομικό όφελος και λίγη γραφειοκρατία θα τοποθετούσε φωτοβολταϊκά συστήματα.

Σύμφωνα επίσης με άλλες απαντήσεις αναδεικνύεται πως το γνωστικό επίπεδο του κοινού έχει ανέβει σε σχέση με όλες τις προηγούμενες έρευνες του Πανεπιστημίου. Υπάρχουν ηλιακοί θερμοσίφωνες σε ευρεία χρήση, αρκετά φωτοβολταϊκά, και παράλληλα οπτικά ερεθίσματα αλλά και άποψη για τις Α.Π.Ε. μεγαλύτερης κλίμακας (πάρκα). Εξαίρεση αποτελεί η ελάχιστη εμπειρία από τηλεθέρμανση για οικισμούς (Δυτική Μακεδονία), και η γεωθερμία για οικισμούς και κτίρια (Ανατολική Μακεδονία). Φυσικά ιδιαίτερα δημοφιλής σε μεγάλη κλίμακα έχει γίνει η χρήση βιομάζας (ξύλα, pellets, κλπ.) ειδικότερα στα μικρά αστικά κέντρα και οικισμούς στην Βόρεια Ελλάδα, όπου και συναντούμε πολύ συχνά το «κλείσιμο» εξωστών με υαλοπροστασία (σε ευρεία χρήση και στα ισόγεια καταστήματα) για πρόσθετη προφύλαξη από το κρύο – δημιουργία αυτοσχέδιων θερμοκηπίων. Άγνωστη παραμένει η μικρή ανεμογεννήτρια για κτίρια.

{Πηγή δημοσίευσης: https://elthraki.gr/, του Κωνσταντίνος Φιλίππου, 16/5/2019}