Καλό νέο! Βγαίνει στον «αέρα» το μεγάλο αρδευτικό της Ξάνθης στις 19 Ιουνίου

Στις 19 Ιουνίου 2023, βγαίνει σε δημοπράτηση με την εκδήλωση ενδιαφέροντος το μεγάλο αρδευτικό έργο-ΣΔΙΤ για της μεταφορά και διανομή νερού από τον ποταμό Νέστο στην πεδιάδα της Ξάνθη. Πρόκειται για ένα από τα μεγάλα έργα του προγράμματος ΥΔΩΡ 2.0. του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, με το κόστος του να ανέρχεται σε ποσό με ΦΠΑ 210,18 εκατ. ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ 169,5 εκατ. ευρώ).

Αφορά , από τη μια πλευρά, την κατασκευή των κύριων έργων για τη μεταφορά και διανομή νερού από τον ποταμό Νέστο στην Ανατολική πεδιάδα Ξάνθης για την εξυπηρέτηση των αρδευτικών αναγκών της. Και από την άλλη, την κατασκευή των έργων μεταφοράς και διανομής της περιοχής Α2, η οποία είναι μία εκ των πέντε περιοχών στις οποίες έχει διαχωριστεί η πεδιάδα της Ξάνθης και περιλαμβάνει αρδευόμενες εκτάσεις περίπου 56 χιλιάδων στρεμμάτων (που αποτελούν το ~22% της συνολικής έκτασης της πεδιάδας) και παρουσιάζει τα σοβαρότερα προβλήματα υφαλμύρωσης.

Η διάρκεια της σύμβασης ΣΔΙΤ έχει οριστεί σε 300 μήνες από την υπογραφή της. Τα πρώτα 3-4 έτη αφορούν την κατασκευαστική περίοδο και τα υπόλοιπα την περίοδο συντήρησης και λειτουργίας.

Η εργολαβία χρηματοδοτείται με πόρους που προέρχονται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0” με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Η δημοπράτηση για το έργο-ΣΔΙΤ, είναι ένα από τα πιο φιλόδοξα αρδετυτικά έργα στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης. Το αντικείμενο της Σύμβασης Σύμπραξης αφορά στην κατασκευή των εξής υποδομών:

Α) Των κύριων έργων μεταφοράς νερού της ανατολικής πεδιάδας Ξάνθης: (έργα κεφαλής), που περιλαμβάνουν:

 • Βελτιωτικές παρεμβάσεις έργων υδροληψίας Τοξοτών
 • Διάταξη υδροληψίας – εξάμμωσης από την ανατολική προσαγωγό διώρυγα
 • Κεντρικό αντλιοστάσιο Α0
 • Ηλεκτρομηχανολογικά έργα (Η/Μ) κοντά στην περιοχή υδροληψίας
 • Δίδυμο αγωγό συμπίεσης 2Φ2000 (μήκους 292 m)
 • Αναρρυθμιστική δεξαμενή Δ0 ωφέλιμου όγκου 3.580 m3
 • Διώρυγα μεταφοράς τραπεζοειδούς διατομής, μεταβλητής παροχής, (μήκους 10,59 km)
 • Αντλιοστάσιο Α0.6 στο πέρας της Διώρυγας
 • Αγωγό συμπίεσης Φ1400 (μήκους 670 m)
 • Αναρρυθμιστική δεξαμενή Δ0.6 ωφέλιμου όγκου 2.600 m3

Β) Των κύριων έργων διανομής νερού της περιοχής Α2 της ανατολικής πεδιάδας της Ξάνθης, που εμπεριέχει τις πέντε αγροτικές εκτάσεις Μυρωδάτου-Αβδηρών-Βελόνης-Μάνδρας- Πεζούλας. Τα βασικά έργα είναι ενδεικτικά:

 • Aγωγός μεταφοράς νερού Α2 από τη δεξαμενή Δ0.6 έως το αντλιοστάσιο Α/Σ 2.5 Μάνδρας (μήκους 20.757 m)
 • Πέντε (5) αντλιοστάσια
 • Αγωγός τροφοδοσίας αντλιοστασίων Φ2000 έως Φ1000, μήκους 96 m
 • Έξι (6) διασυνδετήριοι αγωγοί (5 αγωγοί συμπίεσης) Φ500 έως Φ800, μήκους περίπου 3,74 km
 • Επτά (7) αναρρυθμιστικές δεξαμενές ωφέλιμου όγκου από 1.650 m3 έως 5.400 m3
 • Επτά (7) κεντρικοί αγωγοί (διανομής) Φ700 έως Φ1000, μήκους περίπου 6,98 km
 • Δίκτυο άρδευσης (διανομής) συνολικού μήκους περίπου 282.490 m (εκ των οποίων 86.240 m αφορούν σε κύριο δίκτυο και 196.250 m σε δευτερεύον δίκτυο)

Γ) Στο έργο προβλέπεται να εφαρμοστούν και έξυπνα αρδευτικά συστήματα (συστήματα τηλεμετρίας – τηλε-ελέγχου, ηλεκτρονικές συσκευές παρακολούθησης άρδευσης με ασύρματη επικοινωνία, μετεωρολογικοί σταθμοί, συστήματα μέτρησης ποιοτικών χαρακτηριστικών, κ.λ.π.)

{Πηγή δημοσίευσης: https://www.thraki.com.gr/, 23/5/2023}