Στήριξη στις γυναίκες-θύματα βίας

Από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αλεξανδρούπολης – Πρωτόκολλο συνεργασίας με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Θυμάτων Βίας του Δήμου Αλεξ/πολης

Μία πρωτοποριακή κίνηση για τα ελληνικά δεδομένα έχει κάνει ο Δικηγορικός Σύλλογος της Αλεξανδρούπολης με το Συμβουλευτικό Κέντρο γυναικών θυμάτων βίας του δήμου.

Δικηγόροι του Συλλόγου αναλαμβάνουν πλέον δωρεάν τη νομική εκπροσώπηση των γυναικών. Οι δικηγόροι αναλαμβάνουν αδαπάνως ό,τι χρειάζονται οι γυναίκες αυτές σε νομικό επίπεδο.

Όμως, όπως επεσήμανε και η Φωτεινή Δρακούδη, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αλεξ/πολης, βασική προϋπόθεση είναι οι γυναίκες αυτές να έχουν εγγραφεί στο Συμβουλευτικό Κέντρο του Δήμου Αλεξανδρούπολης, ώστε εκεί να έχει εξεταστεί και η κοινωνική διάσταση του προβλήματός τους από τους επιστήμονες.

Αυτό που επίσης είναι άξιο αναφοράς είναι ότι στην πλειοψηφία τους τα μέλη του Συλλόγου έχουν δηλώσει συμμετοχή στο πρόγραμμα και έτσι η λίστα είναι μεγάλη και μπορεί να καλύψει απόλυτα τις υποθέσεις του Συμβουλευτικού Κέντρου.

{Πηγή δημοσίευσης: https://elthraki.gr/, του Θ.Τ., 7/6/2018}