Μία υπογραφή μακριά η έναρξη κατασκευής του σφαγείου Φερών & των αποθηκών του ΟΣΕ

Δύο σπουδαία και μεγαλόπνοα έργα για τον Δήμο Αλεξανδρούπολης βρίσκονται στο στάδιο της υπογραφής σύμβασης με τον εκάστοτε ανάδοχο και με το πέρας των τυπικών διαδικασιών θα ξεκινήσει η εκτέλεσή τους.

Όπως αναφέρει το δελτίο τύπου του Δήμου Αλεξανδρούπολης “Μετά από πολλούς αγώνες, χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες και συνεχείς εναγώνιες ενέργειες εκ μέρους της δημοτικής αρχής, κοινοποιήθηκαν μόλις χθες 26 Αυγούστου 2019 οι αποφάσεις έγκρισης νομιμότητας δύο εμβληματικών έργων για τον Δήμο Αλεξανδρούπολης.”

Συγκεκριμένα πρόκειται για την έγκριση του πρακτικού ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού του έργου: “Ανάδειξη -Αξιοποίηση των ιστορικών αποθηκών του ΟΣΕ στο λιμάνι “Αποκατάσταση και αλλαγή χρήσης των αποθηκών 1-3 σε έκθεση πώληση -κινηµατοθέατρο και ανέγερση νέου κτιρίου στη θέση 2 µε χρήση συνάθροισης κοινού (χώροι εστίασης -καφέ)””, η οποία ελέγχθηκε ως προς την νοµιµότητά της και βρέθηκε νόμιμη με σχετική απόφαση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης και για την αριθµ. 250/19 απόφαση της οικονομικής επιτροπής του δήμου Αλεξανδρούπολης, αναφορικά µε την έγκριση 2ου πρακτικού διαγωνισμού του έργου “Εγκατάσταση δημοτικού σφαγείου στις Φέρες”, η οποία επίσης ελέγχθηκε ως προς την νοµιµότητά της από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης και βρέθηκε νόμιμη.

{Πηγή δημοσίευσης: https://www.e-evros.gr, 27/8/2019}