Όπως ανακοίνωσε ο Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής Σχολής Ξάνθης, Σπύρος Ραψομανίκης, ο σταθμός ατμοσφαιρικών δεδομένων που έχει εγκαταστήσει, τέθηκε σε λειτουργία.

Τα δεδομένα του σταθμού είναι διαθέσιμα για την πληροφόρηση των πολιτών της Ξάνθης.

Είναι διανοητική περιουσία του Διευθυντού του Εργαστηρίου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας Ατμοσφαιρικών Ρύπων.

{Πηγή δημοσίευσης: https://xanthi2.gr/, 1/7/2020}