Σε αναστολή λειτουργίας τα Διαπολιτισμικά Σχολεία στις Σάπες

ΕΛΜΕ, Δήμος, Σύλλογοι Γονέων και Διδασκόντων αντιδρούν στην απένταξη από τα «δυσπρόσιτα»

Κινητοποιήσεις με στόχο την επανένταξη των Διαπολιτισμικού Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου Σαπών στην κατηγορία των «δυσπρόσιτων» εξήγγειλε η ΕΛΜΕ Ροδόπης με ανακοίνωσή της, που εστάλη στο υπουργείο Παιδείας και το Γραφείο του Πρωθυπουργού.  Οι κινητοποιήσεις, στις οποίες συμφωνούν τόσο ο δήμος Μαρωνείας-Σαπών όσο και οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων και Διδασκόντων των δύο σχολείων περιλαμβάνουν τη διακοπή λειτουργίας των σχολείων.

Τους λόγους για τους οποίους, οι παραπάνω φορείς θα προβούν στην εν λόγω ενέργεια εξηγεί η ΕΛΜΕ Ροδόπης στην κάτωθι ανακοίνωση:

«Η πρόσφατη υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 3941Β/2018, Y.A. αριθ. Πρωτ. 133529/ΓΔ4/7-8-2018  για την επαναμοριοδότηση των σχολικών μονάδων προσπάθησε να επικαιροποιήσει το χάρτη των σχολικών μονάδων θέτοντας κάποια κριτήρια, όπως η απόσταση από την πρωτεύουσα της κάθε Περιφερειακής Ενότητας, η ύπαρξη σύγχρονων οδικών δικτύων, το υψόμετρο, η οργανικότητα κ.α.

Σε πρώτη ανάγνωση μπορεί να φαίνεται ορθή, αλλά κατά την εφαρμογή της αποδεικνύεται ότι χρειάζεται να ληφθούν υπόψη και άλλα κριτήρια, τα οποία στην αρχική αυτή φάση,  δεν αποτυπώθηκαν στο σκεπτικό της.

Πιο συγκεκριμένα, μέχρι σήμερα, στην κατηγορία των «δυσπρόσιτων σχολείων» εντάσσονταν και οι σχολικές μονάδες, που αντιμετωπίζουν προβλήματα, ιδιαιτέρως  έντονα, πιεστικά, δυσεπίλυτα, με διάρκεια στο χρόνο και κατεξοχήν σύνθετα, όπως το Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο και το Διαπολιτισμικό Γενικό Λύκειο Σαπών.

Όμως, από την έως τώρα αποτύπωση των συνθηκών διαβίωσης των κατά τόπους σχολικών μονάδων εμφανίζεται ως κύριο κριτήριο κατάταξης των διαφόρων σχολικών μονάδων η απόσταση από αστικά/διοικητικά κέντρα ή η δυσκολία πρόσβασης σε αυτά.

Αυτό είχε ως συνέπεια τον  αποχαρακτηρισμό των Διαπολιτισμικών Σχολείων του Δήμου Σαπών από δυσπρόσιτα, χαρακτήρας, που είχε αποδοθεί όχι λόγω της απόστασης από την πρωτεύουσα του Νομού ή του υψομέτρου,  αλλά λόγω των ιδιαίτερων μαθησιακών συνθηκών, που επικρατούν σ’ αυτά τα σχολεία και τον υψηλό βαθμό δυσκολίας για την επίτευξη των μαθησιακών στόχων.

Κρίσιμο είναι να σας θυμίσουμε ότι:

-Η σύνθεση του πληθυσμού με τα ήδη γνωστά χαρακτηριστικά του (ιδιαιτέρως σε πολυγλωσσικά και πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα, όπως αυτό της Π.Ε. Ροδόπης και δη της περιφέρειας των Σαπών, ο πληθυσμός της οποίας εξυπηρετείται από τα Διαπολιτισμικά Σχολεία του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών (Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο), αλλά και του Γυμνασίου και  Γενικού Λυκείου της Ξυλαγανής.

-Το γεγονός ότι οι μαθητές του Διαπολιτισμικού Γυμνασίου και του Γενικού Λυκείου Σαπών προέρχονται από 40 χωριά της επαρχίας Σαπών(αλλά και Ξυλαγανής σε μικρότερο αριθμό) και κυρίως από τα Μειονοτικά Δημοτικά Σχολεία, με εμφανή αδυναμία στη χρήση της ελληνικής.

-Η σχολική διαρροή (είμαστε, δυστυχώς, η πρώτη περιφέρεια της χώρας), παρά τις φιλότιμες προσπάθειες και της Πολιτικής Ηγεσίας, των Τοπικών Αρχών και των εκπαιδευτικών.

-Ο έντονα αγροτικός χαρακτήρας της περιοχής.

-Το κατά κεφαλήν διαθέσιμο εισόδημα (η περιοχή μας είναι η δεύτερη πιο φτωχή περιφέρεια της χώρας μετά από την Ήπειρο).

Γι’ αυτούς τους λόγους, οι φορείς  του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών θα προχωρήσουν σε περαιτέρω κινητοποιήσεις διακόπτοντας τη λειτουργία των Διαπολιτισμικών Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου Σαπών αιτούμενοι την επαναφορά των Γυμνασίου/ Γενικού Λυκείου Σαπών στην κατηγορία των λεγομένων «δυσπρόσιτων» σχολείων. Η ΕΛΜΕ Ροδόπης συμπαρίσταται στον αγώνα των φορέων και της τοπικής κοινωνίας του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών».

Οι φορείς που συμφωνούν: Δήμος Μαρωνείας – Σαπών, Σύλλογοι Γονέων & Κηδεμόνων Γυμνασίου & Λυκείου ΔΕ Σαπών, Σύλλογοι Διδασκόντων Γυμνασίου & Λυκείου ΔΕ Σαπών.

{Πηγή δημοσίευσης: http://www.e-evros.gr/, 14/10/2018}