Δήμος Σαμοθράκης: Νέα σύμβαση για την περισυλλογή και φροντίδα αδέσποτων ζώων συντροφιάς

Ολοκληρώθηκε η πρώτη Σύμβαση για την Περισυλλογή και Φροντίδα Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς του Δήμου Σαμοθράκης και προχωράει σε νέα Σύμβαση.

Όπως αναφέρει με ανακοίνωση του “Το πρώτο βήμα έγινε με μεγάλη προσπάθεια, πολλές δυσκολίες και με τη συμβολή εθελοντών, καταφέραμε να διαχειριστούμε ένα μικρό αριθμό ζώων, πραγματοποιώντας εμβόλια, αποπαρασιτώσεις, σημάνσεις, στειρώσεις, παροχή φαρμάκων και θεραπειών.

Απαιτείται στο μέλλον να βελτιωθούν οι υπηρεσίες αλλά και να εγκατασταθεί καταφύγιο και κτηνιατρείο ζώων. 

Στο πλαίσιο αυτό κρίνεται σκόπιμο να ενημερωθούν οι Δημότες για την υιοθέτηση υπεύθυνης συμπεριφοράς απέναντι στα ζώα συντροφιάς και την εφαρμογή του Ν. 4039/2012 (ΦΕΚ 15 Α)

«Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδιαιτέρως του άρθρου 5: «Υποχρεώσεις ιδιοκτητών δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς».

Η διαχείριση ζώων αποτελεί μία από τις βασικές αρμοδιότητες των Δήμων, μέχρι στιγμής πραγματοποιείται με πόρους του Δήμου, ως εκ τούτου κάθε ανεύθυνη εγκατάλειψη ζώου επιβαρύνει όλους μας, ενώ ελλείψει υποδομών και εξειδικευμένου προσωπικού, αντιμετωπίζονται τεράστια προβλήματα.”

Και συνεχίζει λέγοντας “Εξ αφορμής των ανωτέρω είναι απαραίτητη και επιβεβλημένη η ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας σε θέματα που σχετίζονται με τη μεταχείριση των ζώων και την ευζωία τους. Τα ζώα συντροφιάς προστατεύονται από την εθνική νομοθεσία, η οποία ενισχύθηκε από το 1992 με την ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία των ζώων συντροφιάς (ν.2017/1992) «αφού διακηρύχθηκε πανηγυρικά ότι ο άνθρωπος έχει αναντίρρητα ηθική υποχρέωση να σέβεται όλα τα ζώα και να λαμβάνει σοβαρά υπόψη του το γεγονός ότι τα ζώα υποφέρουν και θυμούνται, είναι έξυπνα, έχουν συναισθήματα και επιπλέον αποτελούν συμβιωτικό κύκλο με τους ανθρώπους και αναντικατάστατα στοιχεία των φυσικών συστημάτων του πλανήτη μας». 

Καλούνται όλοι οι κάτοικοι του Δήμου να προσαρμοστούν στα σύγχρονα δεδομένα καθώς και όλες οι συναρμόδιες Υπηρεσίες να ενεργήσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Η νέα Δημοτική Αρχή πρέπει να συνεχίσει αλλά και να βελτιώσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες που αφορούν στη Διαχείριση Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς.”

{Πηγή δημοσίευσης: https://www.e-evros.gr/, 27/7/2019}