Έκπτωτη από τα δρομολόγια της Σαμοθράκης η εταιρία Μανούση

Έκπτωτη κηρύχτηκε η εταιρεία «ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την επιδοτούμενη ακτοπλοϊκή γραμμή Αλεξανδρούπολη-Σαμοθράκη.

Η απόφαση δημοσιεύεται στο «Διαύγεια» με ημερομηνία 6/9/2019 και υπογράφεται από τον υπουργό Ναυτιλίας Γιάννη Πλακιωτάκη με θέμα «Κήρυξη της εταιρείας με την επωνυμία ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ έκπτωτης της υπ’ αριθμ.3328.1.8.17/01/11/09.08.2011 σύμβασης όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 3328.1.8.17/01/13/29-11-2013 σύμβαση ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας για την εξυπηρέτηση της δρομολογιακής γραμμής ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ και επιστροφή και κατάπτωση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής».

Όπως αναφέρεται στην απόφαση, οι «κυρώσεις επιβάλλονται, καθόσον, η εταιρεία με την επωνυμία “ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, από την 6η Αυγούστου 2019 και εντεύθεν δεν εκτελεί τα εγκεκριμένα δρομολόγια της παρόλη την πίστωση χρόνου που της χορηγήθηκε, είτε για να ολοκληρώσει τις εργασίες αποκατάστασης της βλάβης του υπό πλοιοκτησίας της Ε/Γ-Ο/Γ ΣΑΟΣ ΙΙ Ν.Π. 10599, είτε να αντικαταστήσει αυτό με άλλο πλοίο κατά παράβαση των συμβατικών της υποχρεώσεων για την εξυπηρέτηση της ακτοπλοϊκής δρομολογιακής γραμμής ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ -ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ και επιστροφή».

Υπενθυμίζεται ότι από τις 6 Αυγούστου η Σαμοθράκη αποκλείστηκε ακτοπλοϊκά, όταν χάλασαν τα δύο πλοία που εξυπηρετούσαν τη γραμμή «ΣΑΟΣ ΙΙ» και «SAONISOS» και στη συνέχεια το «Ζέφυρος» και τα τρία της ίδιας εταιρείας.

Από κει και μετά προκλήθηκε το γνωστό κομφούζιο που πήρε διεθνείς διαστάσεις και ακόμα και σήμερα, ένα μήνα μετά μόνιμη λύση δεν έχει δοθεί και η γραμμή εξυπηρετείται από διάφορα πλοία της ακτοπλοΐας που δρομολογούνται για μικρό χρονικό διάστημα.

Η σύμβαση με την εταιρία έληγε στις 31 Οκτωβρίου και έτσι τώρα θα πρέπει να καλυφθεί η ακτοπλοϊκή σύνδεση του νησιού για τον επόμενο 1,5 μήνα. Στο επόμενο διάστημα θα πραγματοποιηθεί και ο διαγωνισμός για την επόμενη σύμβαση της άγονης γραμμής.

{Πηγή δημοσίευσης: https://xanthi2.gr, 8/9/2019}