Σημαντικά προϊστορικά ευρήματα θα εκτεθούν για πρώτη φορά στο σύγχρονο μουσείο Σαμοθράκης!

Έτοιμο θα είναι το καλοκαίρι του 2020 το σύγχρονο αρχαιολογικό μουσείο της Σαμοθράκης του οποίου οι εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη.

Ο δήμαρχος του νησιού Αθ. Βίτσας αναφέρθηκε με ανακοίνωση του για την πορεία αυτού του σπουδαίου έργου.

Αυτό που αξίζει να σημειωθεί είναι ότι για πρώτη φορά θα εκτεθούν ευρήματα από το προϊστορικό και ιστορικό παρελθόν του νησιού.

Συγκεκριμένα έκθεση περιλαμβάνει μία ακόμα αίθουσα (Αίθουσα Ε, όπου εκτίθενται για πρώτη φορά αντιπροσωπευτικά ευρήματα από το προϊστορικό και ιστορικό παρελθόν του νησιού εκτός του Ιερού των Μεγάλων Θεών) και δύο νέες αρχιτεκτονικές αποκαταστάσεις (Ανάθημα Φιλίππου Γ΄ και Αλεξάνδρου Δ΄, Κτίριο Τελετουργικού Χορού), οι οποίες θα προστεθούν στις παλαιές αποκαταστάσεις της Αίθουσας Α΄.

Εκτός της Αίθουσας Ε, προστίθεται και ένας νέος ημιυπαίθριος εκθεσιακός χώρος, αυτός του αιθρίου του Μουσείου, όπου θα εκτεθούν οι σημαντικότερες από τις επιγραφές που έχουν βρεθεί στο Ιερό των Μεγάλων Θεών αλλά και έξω από αυτό.

Βασικός πυρήνας της έκθεσης παραμένει το Ιερό των Μεγάλων Θεών η παρουσίαση του οποίου ακολουθεί τα δύο στάδια της διαδικασίας της μύησης (Αίθουσες Γ και Δ), ενώ η παρουσίαση ευρημάτων από την αρχαία πόλη της Σαμοθράκης έχει συνδεθεί με την πορεία που ακολουθούσε ο υποψήφιος μύστης πριν την είσοδό του στο τέμενος.

{Πηγή δημοσίευσης: https://www.e-evros.gr/, 23/7/2019}