Από το 2021 ξεκαθαρίζει το τοπίο στο Λιμάνι των Θέρμων Σαμοθράκης

Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκπόνηση μελέτης για το «δευτερεύον» λιμάνι των Θέρμων στη Σαμοθράκη.

Η σύμβαση για την μελέτη υπογράφηκε το φθινόπωρο του 2018 με στόχο την επίλυση της χρόνιων προβλημάτων που δημιουργούνται από τα φυσικά φαινόμενα στο λιμάνι.

Τελευταία εξέλιξη στο ζήτημα αποτελεί το γεγονός παράτασης της ολοκλήρωσης της μελέτης αντιμετώπισης ακτομηχανικών προβλημάτων στο αλιευτικό καταφύγιο και την ευρύτερη περιοχή Θέρμων, έως και το τέλος του 2020, σύμφωνα με την απόφαση που δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια.

Να σημειωθεί πως όταν δημιουργήθηκε το λιμάνι δεν υπήρχε πρόβλεψη για φαινόμενα στερεομεταφοράς ούτε για προβλήματα που δημιουργούνται από τη φύση.

Η μελέτη στοχεύει στην καταγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών του λιμένα, η οποία γίνεται και με πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα Υποδομών.

Η δημιουργία αλιευτικού καταφυγίου στην περιοχή αποτελεί ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων, το οποίο μάλιστα εξέφρασαν και κατά την τελευταία επίσκεψη των δύο αναπληρωτών Υπουργών Ναυτιλίας & Περιβάλλοντος στο νησί του Έβρου.

{Πηγή δημοσίευσης: https://www.e-evros.gr/, 19/3/2019}