Σωστή χρήση φυτοφαρμάκων στη Ροδόπη

Για να αποφευχθούν προβλήματα στους χρήστες, το περιβάλλον και τις άλλες παραγωγικές διαδικασίες – Ιδιαίτερο πρόβλημα δημιουργεί η αλόγιστή χρήση φυτοφαρμάκων στους μελισσοκόμους της Ροδόπης

Την προσοχή των αγροτών στην τήρηση των υποχρεώσεων κατά τον ψεκασμό των καλλιεργειών τους εφιστούν οι γεωπόνοι της Περιφέρειας, προκειμένου αφενός να περιορίσουν την υπερβολική χρήση φυτοφαρμάκων στις καλλιέργειές αφετέρου να περιορίσουν τις επιβλαβείς παρενέργειες στους παραγωγούς.

Άλλωστε στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ορθολογική Χρήση των Γεωργικών Φαρμάκων έχει θεσπιστεί το σύστημα κατάρτισης χρηστών σε θέματα ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων και σύστημα χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων.

Παρόλα αυτά οι ψεκασμοί παραμένουν ένα θέμα στο οποίο δεν λαμβάνονται πάντα οι απαραίτητες προφυλάξεις, αλλά δεν γίνονται και στις κατάλληλες ώρες, για αυτό και οι υπηρεσίες της Περιφέρειας, σημείωσε ο γεωπόνος κ. Νίκος Κολάτσος, υπενθυμίζουν συνέχεια τις γενικές αρχές της χρήσης φυτοπροστατευτικών φαρμάκων.

Προσοχή στις ώρες των ψεκασμών

Μία ένδειξη ότι τα γεωργικά φάρμακα δεν ψεκάζονται κατάλληλα είναι τα προβλήματα στα μελίσσια και συχνά οι υπηρεσίες τους έχουν κρούσεις από μελισσοκόμους, που έχουν προβλήματα. Γεγονός που εντοπίζουν πως οφείλεται στο ότι οι ψεκασμοί δεν έγιναν ούτε με τον κατάλληλο τρόπο ούτε την κατάλληλη ώρα.

Όπως ανέφερε ο κ. Κολάτσος, πολλές φορές οι μελισσοκόμοι έχουν δίκιο να παραπονούνται, μιας και οι ψεκασμοί, όταν γίνονται με εντομοκτόνο, πρέπει να γίνονται μόνο το απόγευμα, μιας και μια κυψέλη έχει προσδοκία  κέρδους όση έχει κάποιος από ένα στρέμμα βαμβάκι.

Σημαντικό σε αυτή την περίπτωση είναι το γεγονός ότι όλοι οι αγρότες που ψεκάζουν δεν αναρτούν το έντυπο ενημέρωσης ψεκασμού (ένα τυποποιημένο έντυπο πληροφοριών που πρέπει να αναρτάται στο χωράφι που πρόκειται να ψεκαστεί με γεωργικά φάρμακα). Το έντυπο πρέπει να χρησιμοποιείται από τους επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων και πρέπει να αναρτάται σε σημεία κατάλληλα έτσι ώστε οι διερχόμενοι να ενημερώνονται και να μην περνούν κοντά από τα ψεκασμένα χωράφια. Επίσης μπορεί να συμβάλει στην ενημέρωση των μελισσοκόμων για να προστατεύσουν τα μελισσοσμήνη τους που είναι κοντά στην περιοχή.

Τήρηση ημερολογίου ψεκασμών

Σημαντικό είναι επίσης, οι παραγωγοί να τηρούν ημερολόγιο εφαρμογής ψεκασμών ενώ και να αναρτούν ενημερωτική πινακίδα ότι έχουν πραγματοποιήσει ψεκασμούς.

Οι επαγγελματίες χρήστες φυτοπροστατευτικών προϊόντων υποχρεούνται να τηρούν, επί τουλάχιστον τρία έτη, αρχεία των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούν, τα οποία περιλαμβάνουν το όνομα του φαρμάκου, το χρόνο και τη δόση της εφαρμογής, την περιοχή και την καλλιέργεια όπου το γεωργικό φάρμακο χρησιμοποιήθηκε.

Η καταγραφή της χρήσης των γεωργικών φαρμάκων όταν γίνεται ήδη π.χ. για τους σκοπούς της πιστοποίησης των προϊόντων σύμφωνα με συγκεκριμένο πρότυπο, εφόσον εμπεριέχει τις ανωτέρω πληροφορίες, καλύπτει την ανωτέρω απαίτηση της νομοθεσίας και δεν απαιτείται επιπλέον καταγραφή.

Άλλωστε γεωπόνοι της ΔΑΟΚ κατά τους ελέγχους των επαγγελματιών χρηστών ζητούν τις καταγραφές αυτές. Σε περίπτωση μη τήρησης αρχείου καταγραφής προβλέπονται διοικητικές κυρώσεις από 1.000 έως 5.000 ευρώ.

Προσοχή στην απόρριψη των συσκευασιών

Ένα ακόμα κομμάτι, το οποίο πολλές φορές παραμελούν οι χρήστες γεωργικών φαρμάκων, είναι ο κατάλληλος τρόπος για την απόρριψη των συσκευασιών τους.

Να υπενθυμίσουμε πως οι συσκευασίες των γεωργικών φαρμάκων, δεν πρέπει να επαναχρησιμοποιούνται για οποιαδήποτε απολύτως χρήση, καθώς μπορούν να προκληθούν δηλητηριάσεις. Στην περίπτωση μάλιστα που απορρίπτονται ανεξέλεγκτα μπορεί να προκαλέσουν ρύπανση του εδάφους, των επιφανειακών και των υπόγειων υδάτων.

Για να αποφεύγονται τα προβλήματα είναι σημαντικό πρώτα από όλα ο χρήστης να αγοράζει μόνο όση ποσότητα γεωργικού φαρμάκου πρόκειται να χρησιμοποιήσει και όχι περισσότερο.

Κατά την προετοιμασία του ψεκαστικού διαλύματος το κουτί που έρχεται σε επαφή με το φάρμακο πρέπει να αφεθεί για μισό λεπτό να στραγγίσει μέσα στο ψεκαστικό δοχείο. Κατόπιν πρέπει να γίνεται τριπλό ξέπλυμα του άδειου κουτιού ή καθαρισμός υπό πίεση και να ακολουθεί τρύπημα για να μην υπάρχει η δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης. Μόνο μετά μπορεί να πεταχθεί σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας, που υπάρχουν σε συγκεκριμένες θέσεις ανά περιοχή.

{Πηγή δημοσίευσης: http://paratiritis-news.gr, του Κωνσταντίνου Μαρκενδούδη, 29/7/2017}